АНАЛИЗИ > КОМЕНТАРИ
Мъглата около концесията на летище София започва да се вдига

   Александър Трифонов - 23 май 2019

Първи лъч на истината: Съобщението на Греъм Фъргюсън, Директор по корпоративно развитие за MAG (Manchester Airports Group), който споделя:  „Щастливи сме, че можем да направим това предложение на жителите на София като част от нашата оферта за летище София“ . „Изграждането на нов национален стадион е част от офертата на MAG за концесията на летище София, включено в разширеното предложение, подадено пред Министерството на транспорта. Стадионът е част от независима и допълнителна инвестиция на стойност от 600 милиона евро, която е извън обхвата на основната инвестиционна оферта от близо 1.5 милиарда евро. Така цялостното предложение за инвестиции надвишава 2 милиарда евро.“

Предложението на консорциум „Витоша с водещ член Манчестър Еърпорт Груп Оувърсийз Инвестмънтс Лимитид. Участник в консорциума е и BCEGI Кънстракшън (Великобритания) Лтд, с едноличен собственик Бейджин Кънстракшън Ейнджиниринг Груп –  – Китай е :

годишно концесионно възнаграждение – 19, 948 млн. евро ( най-ниско);

– инвестиции                                  – 1 002, 927 412 млн. евро; ( най-високо);

– ръст на пътниците                                   – 3,2% / година;

От публикации по темата в офертата се предвижда почти половината от тях да бъдат вложени през първите 10 години. Инвестицията включва задължителния нов пътнически терминал и реновирането на Терминали 1 и 2 до отварянето на Терминал 3.  Или общо офертата на консорциум „Витоша“  е на стойност -1 980 млн. евро, която се получава от  20 млн. х 35 години + 280 млн. евро – авансово плращане и 1 млрд. инвестиции).

Но за 520 млн. евро се предвижда   изграждане  „на зелено“ ново летище на о. Крит  което включва 72 000 кв. м. терминал, 3.2 км писта, търговска зона и пътната инфраструктура.  При летище София има изградена писта и пълна инфраструтура. И за да разсеят съмнението, че може тази цифра да е блъф, от MAG заиграват с футболното хоби на премиера и уточняват, че са готови да построят и стадион (построен по стандартите на УЕФА от категория 4), подкрепен от търговска зона, магазини, зона за отдих и логистични съоръжения, за да се създаде допълнителен бизнес зони София, както и такива за развлечения.

Възникват въпросите:

– Тези 600 млн. евро  извън обявените 1 млрд евро инвестиции ли са или са включени в тях? Защо има разминаване в 1,5 млрд.евро обявени от Греъм Фъргюсън и изнесените данни от офертите.

– Защо MAG прави  това уточнение публично?

– Не се ли опорочава тръжната процедура с това предложение и защо от MAG си позволяват тази смелост?

– Дали MAG иска да предизвика конкуренция за мащабността на инвестициите спрямо другите кандидати, респ. да получи благословията на премиера за евентуално спечелване на търга или им е подсказано  като изход от първоначалното класиране на офертите – на последно място като финансово предложение.

Започва надцакването при кандидат-концесионерите и може да излязат още скрити козове.

Втори лъч на инстината: Финансовата ефективност за държавата.

Реалните приходи за държавата от летище София са 15 млн. лева данък печалба и 46,886 хил. лева от приходите, които директно са били превеждани в бюджета. Или общо приходите на държавата са в размер на 61, 886 млн. лева или 31,740 млн. евро за 2018 год.

Този приход беше разкрит от въпрос от кандидат концесионер:

Въпрос от 23.07.2018 г.

Според официалните резултати на дружеството обаче, летището е реализирало приходи от 147,452 хил. лв. + допълнителни проформа приходи от. (разликата от всички приходи от летищни такси и лихви в размер на 99,888 хил. лв. и разходите за текуща издръжка в размер на 53,002 хил. лв., които в момента отиват директно към бюджета и не влизат в приходите на дружеството), които биха увеличили размера на базовите приходи до близо 200,000,000 лв, което е с над 30% над базовите приходи според документацията.

Отговор: от МТИТС

Стойностите, посочени като общи приходи в Раздел I на Част 3 от Приложение 4, са само примерни нива, т.е. 76,693,782.18 евро (150,000,000 лв.) е само референтна стойност за целите на изчисляване на размера на Годишното концесионно възнаграждение.

Ако се приеме 3,2% ръст на приходите ( както предлага MAG, но също и от другите кандидат-концесионери) може да се установи бъдещата стойност на приходите при база 31, 740 млн. евро за 2018 г. Съгласно известната на икономистите формула факторът е 3,011 или държавата би получила за 35 години от летище София, без да го предоставя на концесия сумата от  3 344 920 000 евро, което се получава от изчислението 31,740 млн евро х 35 години х 3,011. Тук не са включени допълнителни приходи от допълнителни търговски и бизнес зони, а така също дали новият стадион няма да бъде също така елемент на концесията, т.е да генерира допълнителни приходи за MAG.

 Тоест държавата ще се лиши от близо 1 – 1,5 млрд. евро с отдаването на летище София на концесия!

Тази сума е извън инвестициите и авансовото плащане.

Не се отчита също така, че ръстът на пътниците през последните години е около 6% на година, почти двойно в сравнение на предложенията на кандидат-концесионерите.

Следват въпросите:

– Защо ръстът на пътниците не е критерий за оценка предложенията им! Или се очаква приходите на летище София да бъдат от други източници? – – Това ли са съветите на МФК – международната финансова компания, която е избрана за консултант на МТИТС?

– Или това е било опит да се заблудят концесионерите по отношение предложения за концесионно възнаграждение, но разбира се не и за предварително определен концесионер? За съжаление това бе забелязано и предложенията са в размер до 4 пъти по-високи от референтното на МТИТС.

– Как МФК не е установила приходите от 46, 886 мил. лева, за да може да се заложи справедлива база за предложенията за годишно концесионно възнаграждение? Беше обявена неверна информация в тръжната документация.

– Или на МФК и е било разпоредено да скрие този приход, за да се разпредели впоследствие, което действие може да сравни с покана за корупция?

Това е само началото на разкриването на истината за концесията на летище София. Следват правните капани, заложени в концесионния договор.