СЪБИТИЯ > Дискусии
„Върви, народе възродени?“ – дискусия в Клуб „24 май“

24 май 2019

С участието на:

Проф. Андрей Пантев, доктор на историческите науки
Проф. Ваня Добрева, доктор на филологическите науки, изследовател на българската литература и култура, публицист
Проф. Васил Проданов, професор, член-кор. на БАН, доктор на философските науки
Проф. Искра Баева, професор, доктор по история, преподавател по съвременна световна история в СУ „Св. Климент Охридски“

София, 17 май 2019

– първа част –
– втора част –
– трета част –