ВИДЕО
„Върви, народе възродени?“ – първа част

24 май 2019

Дискусия в Клуб „24 май“ с участието на:

Проф. Андрей Пантев, доктор на историческите науки
Проф. Ваня Добрева, доктор на филологическите науки, изследовател на българската литература и култура, публицист
Проф. Васил Проданов, професор, член-кор. на БАН, доктор на философските науки
Проф. Искра Баева, професор, доктор по история, преподавател по съвременна световна история в СУ „Св. Климент Охридски“

София, 17 май 2019