ВИДЕО
Психологическата парадоксалност на историята в богомилски контекст

Иван Габеров - 01 юни 2019

Участие на д-р Иван Габеров в „Български исторически четения 2019“ – „Зов Български“
Национален природонаучен музей, София
12 май 2019

„БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ“ се провеждат от 2014 г. в София с домакинството на Национален етнографски музей, Национален природонаучен музей, КТ Подкрепа, а през 2018 г. и в Морско казино – Варна. В четенията участват широка група изследователи – историци, богослови, етнолози, фолклористи, краеведи, изкуствоведи, урбанисти, инженери, журналисти и др., които представят резултати от нови проучвания и научни доказателства за историята и настоящето на българите.

Основен организатор на инициативата е неправителствената организация АНДАРИ.

 

Източник - Български исторически четения
Иван Минчев ГАБЕРОВ е доктор на общественокомуникационните и информационните науки с дисертационен труд „Психологическата парадоксалност на историята в богомилски кон­т­екст“; доктор по психология с дисертационен труд „Отвъд християнската представа за саможе­ртвата“; магистър по история.Член на СБП. Роден на 10 март 1964 г. в гр. Сопот. През 1983 г. завършва ТМТ „Ген. Владимир Заимов“ със златен медал. През 1990 г. става…