СЪБИТИЯ > Предстоящо
„Международна обстановка и сътрудничество в акваториите на Черно, Средиземно и Балтийско море – правни, икономически и екологични аспекти“

03 юни 2019

5-7 юни 2019 г.
Гранд хотел „София“, зала „Триадица“ София, България

Една дискусия за Черноморския, Балтийския и Средиземноморския региони, c акценти върху състоянието на междудържавните отношения, прилагането на международните норми, преодоляване на политическите предизвикателства и рискове, обезпечаване на енергийна сигурност, реализиране на макрорегионално сътрудничествo и политика на сближаване.

Интересът към тaзи огромна част от територията на ЕС нараства непрекъснато. Макар да имат различна история и характеристики и да са изправени пред различни предизвикателства – териториални, икономически, социални, екологични, морските региони, гранични за ЕС, се нуждаят от специфични решения. Европейското териториално сътрудничество надхвърля националните граници и развива потенциала на различните територии.

Морската свързаност в ЕС ще определи не само успеха на синята икономика в отделните морски страни, тя ще допринесе за съхраняване и ефективно използване на морските ресурси, ускоряване на синия растеж и устойчивото развитие, както и изследователско сътрудничество. Това е политика, базирана на нови подходи и концепции за ролята на ЕС в новата обстановка, свързана с очакванията на милиони европейски граждани.

Черноморският, Балтийският и Средиземноморският региони се нуждаят от политика на признаване териториалното разнообразие в Европа, гъвкавост и синергии между различните равнища на управление.

Целта на дискусията:

  • Да акцентира върху състоянието на междудържавните отношения, прилагането на международните норми и възможностите за реализиране на сътрудничество за преодоляване на политическите предизвикателства и рискове, които рефлектират върху икономическото и социално развитие;
  • Да потърси практическите стъпки в решаването на съществуващи конфликти, намаляване на ескалацията на напрежение и повишаване на сигурността чрез прилагане на стратегически партньорства на макрорегионално равнище, вкл. за обезпечаване на енергийна сигурност;
  • Да подкрепи усилията за съхраняване и ефективно използване на морските ресурси чрез прилагането на интегриран мениджмънт на морската екосистема, който гарантира ускоряване на синия растеж и устойчивото развитие чрез сътрудничеството в изследователската зона, което води до смекчаване на последиците от климатичните промени и повишава екологичната сигурност.

Сряда, 5 юни
Пристигане
Настаняване
Регистрация
19:00 ч. Приветствен адрес

Четвъртък, 6 юни
9:00 ч.
Откриване
Приветствия
Поздравителни адреси
9:30 – 11:30 ч. Панел 1: Рискове, стабилност и устойчиво развитие
Модератор: Радослав Деянов
Панелисти: Георги Пирински – член на ЕП; Кристиан Вигенин – народен представител, Валентин Радомирски – експерт;
 Предизвикателства и рискове;
 Международни конвенции, трансрегионално сътрудничество и Политики на ЕС;
 Горещи и замразени конфликти;
 Свързаност и колективна сигурност;

Дискусия

11:30 – 12:00 ч. Кафе пауза
12:00 – 14:00 ч. Панел 2: Енергийна сигурност
Модератор: Боян Чуков
Панелисти проф. Нина Дюлгерова – експерт; доц. Николай Цонков – народен представител; Виорел Панаитеску (Румъния) – експерт;
 Предизвикателства и перспективи;
 Диверсификация нa енергийните ресурси;
 Енергийно сътрудничество и научни изследвания;
 Енергийна свързаност;

Дискусия

14:00 – 15:00 ч. Обяд / пауза за обяд
15:00 – 17:00 ч. Панел 3: Екологична сигурност
Модератор: доц. Маруся Любчева
Панелисти: проф. Даниела Клисарова – експерт, Георгиос Паланцас (Гърция) – експерт, проф. Мариана Панаитеску(Румъния) – експерт, Ларс тоф Зьофтестад (Норвегия) – експерт;
 Син растеж чрез интегриран мениджмънт на морската екосистема;
 Морската околна среда – добри практики
 Морски индустрии – морска околна среда;
 Морските отпадъци – от реките до моретата;

Дискусия

Заключителна декларация

В дискусията участват експерти и политици: Даниела Бобева – експерт, Нели Кирилова – експерт; Марсел Миндреску (Румъния); проф. Румен Гечев, Мария Георгиева – МРРБ ; Представител на МОСВ, проф. Захари Захариев, проф. Евгени Сачев, Димитър Канариев и др.

Петък, 7 юни
Закуска, отпътуване