СЪБИТИЯ > Предстоящо
Конференция „Геополитика на Балканите: зона-фронт или зона-буфер – това ли е изборът?“

17 юни 2019

Институтът за икономика и международни отношения и Фондация „Фридрих Еберт” организират конференция на тема „Геополитика на Балканите: зона-фронт или зона-буфер – това ли е изборът?“

Дата: 24 юни 2019 г.
Място: София Хотел Балкан, пл. „Света Неделя“ 5

Международната политическа динамика отново изведе на преден план региона на Балканите. Това бе следствие от: сериозното дезинтересиране на ЕС от региона; ескалацията на конфронтацията между ЕС, САЩ и НАТО с Русия, довела до пренасяне на противопоставянето в множество точки на света, включително и в Югоизточна Европа; икономическата и политическа експанзия на Китай към Европа, разглеждаща Балканите като важно направление; нарасналите амбиции на Турция за регионално лидерство; опитите на радикалния ислям да проектира своето идеологическо влияние към Европа, използвайки местните ислямски общности.

Процесите в региона също очертаха важни тенденции: ръст на националистическите настроения; засилване на конфронтацията и конфликтния потенциал, особено в Западните Балкани (между Сърбия и Косово, но и в по-широк план); вътрешна дестабилизация и трудностите с утвърждаването на държавността в страните, получили своята първа независимост.

  • Може ли да се очаква по-дългосрочен стратегически подход на ЕС към региона на фона на вътрешните проблеми в самия съюз?
  • Сигурността и руското възпиране ли са единствения интерес на САЩ на Балканите?
  • Колко политика се крие зад китайските икономически интереси и активност в региона?
  • Има ли Русия потенциала да си върне влиянието на Балканите?
  • Регионалното сътрудничество – колко реална може да бъде ролята му за неутрализиране на привнесени отвън регионални разделения?

Целта на  дебата е в тази тематична рамка да се анализират интересите на основните геополитически играчи в региона, ролята на ЕС, регионалните процеси и отражението на геополитическата динамика върху сигурността на Балканите – с оглед и на българските позиции и политика.

ПРОГРАМА

09:30 Регистрация на участниците и кафе
10:00

 

Откриване

Хелене КОРТЛЕНДЕР, директор за България, Фондация „Фридрих Еберт”

Любомир КЮЧУКОВ, директор на ИИМО

10:15 Въвеждащо изказване

Ивайло КАЛФИН, министър на външните работи (2005-2009)

10:35 Глобални играчи и регионални интереси – къде е пресечната точка?

Любомир КЮЧУКОВ, директор на ИИМО

10:50 ЕС за Балканите – стратегия или инерция?

Проф. Здравко ПОПОВ, президент на Института за публична политика

11:05 Регионалната сигурност на геополитически фон

Симеон НИКОЛОВ, директор, Център за стратегически изследвания в сигурността и международните отношения

11:20 Дискусия

Модератор: Валентин РАДОМИРСКИ, изпълнителен директор на ИИМО

12:2012:30 Обобщаване

Бюфет

 За участие са поканени дипломати, депутати, представители на научните и академични среди, представители на неправителствени организации, експерти, журналисти