АНАЛИЗИ > СТАТИИ
Корпоратокрация и новият световен ред

      Александър Трифонов - 11 юли 2019

 Опитът чрез глокализацията ( мисли глобално-действай локално“ ) да се укроти процеса на глобализацията е на път да се провали.

Основание първо.

На 13 юни 2019 г. беше подписано Споразумение (1) между Световния икономически форум (WEF) и ООН за стратегическо партньорство. То предвижда  помощ на ООН от членовете на Световния икономически форум  при реализиране на нейните стратегии в областта на:

– изменението на климата. Постигане на въглероден неутралитет до 2050 г. ;

– здравето. Участие на мултинационалните компании в борбата срещу нововъзникващи глобални здравни заплахи;

– цифровата икономика. Да се отговори на нуждите на индустриалната революция 4.0;

– образование и умения. Повишаване на компетенциите чрез учене през целия живот;

– равенството между половете. Еднакво заплащане и без дискриманиция по отношения на сектори и професии;

– устойчиво развитие. Увеличаване на инвестициите в духа на „Дневния ред 2030“ на ООН;

Взаимодействието ще се реализира на база публично-частно партньорство.

На 15 април 2019 г. Генералният секретар на ООН Антонио Гутереш обяви алианса на главните изпълнителни директори за подкрепа на финансирането на Стратегията за устойчиво развитие, като заяви на лидерите на частния сектор, че инвестирането в устойчивото развитие  „е не въпрос на добра воля“, а коренът на дългосрочен глобален просперитет. Алиансът е разработен от Департамента на ООН по икономически и социални въпроси (DESA) в тясно сътрудничество с Шведската агенция за международно сътрудничество за развитие (SIDA), въз основа на визията на шведските инвеститори за устойчиво развитие.

Встъпителната среща на Алианса на GISD (Global Investors for Sustainable Development – Глобални инвеститори за устойчиво развитие) (2) ще се състои на 23 септември 2019 г. в рамките на 74-та сесия на седмицата на високо равнище на Общото събрание на ООН и на срещата на върха на Генералния секретар на ООН по въпросите на климата. Алиансът ще изпълни план за действие до юни 2021 г., като докладва резултатите си през септември 2021 г.

Благородна инициатива за обикновения жител на планетата. Но зад нея се крият коварни замисли за промяна на световния ред:

– Няма нито дума за спазване Всеобща декларация за правата на човека, приета и провъзгласена с резолюция 217 А (III) на Общото събрание на ООН от 10.12.1948 (3);

– Не се споменава и инициативата на Икономическата комисия за Европа на ООН от 2018 г. за поставяне на човека на първо място при прилагане на публично-частното партньорство (People-first Public-Private Partnerships) при реализиране целите на Дневният ред за устойчиво развитие 2030 г.  (4);

– В ръководството на Световния икономически форум няма представители на профсъюзи и на гражданското общество, с изключение на представителя на Червения кръст;

– С това споразумение мултинацоналните компании се поставят в центъра, в отличие от съществуващата многостранна система на националните държави;

– Под система за „гъвкаво“ управление практически се въвежда замяна на правителствата от Регионални поделения на Световния икономически форум. Защитниците на управлението на различни заинтересовани страни твърдят, че правителствата и междуправителствените форуми, като ООН, вече не са ефективни места за справяне с все по-сложните глобални кризи. Основателят на WEF Клаус Шваб казва, че „суверенната държава е остаряла“. WEF създаде 40 съвета на Глобалния дневен ред и организациите от отрасловия сектор, с убеждението, че това са най-добрите групи от хора за разработване на предложения и в крайна сметка решения, свързани с цялостна гама от глобални проблеми от климатичните промени до киберсигурността.- Няма яснота по какви критерии са избрани участниците в тези съвети;-  Кои институции/компании представлява всеки от тях, респ. каква му е зависимостта от тях?- Няма яснота по какъв ред и прозрачност ще става одобряването на проектите/инвестициите;- Няма яснота какви са ангажиментите на държавите, в които ще се реализират проектите;- Няма яснота за задълженията на инвеститорите;- Няма изисквания за мандата на всеки участник, по какви критерии ще бъде избиран, каква отговорност  и пред кого я носи при злоупотреба със своите пълномощия или при установяване на корупция; Основание второ:Чрез това споразумение се реализират целите, но в по-голям мащаб на спорното ТТІР (Транснационалното търговско и инвестиционно споразумение). След като преговорите на Европейската комисия със САЩ бяха прекъснати през 2016 г. тихомълком Съветът на Европа на 15 април 2019 г. реши, че текстовете му са остарели, не са повече актуални, но могат да се възстановят (5).

Основание трето:

Още през 2009 г. Световният икономически форум прие за реализация проекта „Глобални инициатива за редизайн“ (Global Redesign Initiative) (6,7). Според основателят на WEF Клаус Шваб  (8):

– „Корпорациите са поставени в центъра на този модел, тъй като корпоративните елити имат повече възможности за „гъвкаво“ управление, тъй като се основават на опита на частния сектор за „адаптиране към нова, бързо променяща се среда“. Правителствата се насърчават да се справят с всеки въпрос, като се обвързват с частния сектор в публично-частните партньорства. И няколко внимателно подбрани представители на гражданското общество са поканени да легитимират процеса.“ Не се обяснява какво означава „внимателен подбор“ и какви ще са техните правомощия;

– „суверенната държава е остаряла“

Инструментите за реализиране на този проект са:

– Разширяване на междуправителствените норми и правни рамки;

– Укрепване на капацитета на междуправителствените институции;

Интегриране на неправителствения опит за засилване на формулирането на политиката;

Интегриране на неправителствени ресурси за засилване на прилагането на политиката;

А стъпките са:

– Предефиниране на международната система като съставляваща по-широка, многостранна система на глобално сътрудничество, в която междуправителствените правни рамки и институции са вградени като ядро, но не и единствен и понякога не най-важен компонент;

-Укрепване на държавната част на системата, където нейните правила и капацитет са неадекватни, като същевременно се разширява геометрията на сътрудничеството, за да се извлече полза от по-широката наличност на недържавни експертизи и ресурси;

– Разгръщане на тази увеличена институционална геометрия в ориентиран към резултати натиск за ускоряване на напредъка по отделните приоритетни предизвикателства.

– Предприемане на подобни практически, целенасочени инициативи за засилване на легитимността, участието и отчетността в държавното ядро ​​на системата;

– Разширяване на избирателния дял за международно сътрудничество чрез култивиране на промяна в ценностите в обществата и професиите, основаващи се на по-дълбоко оценяване на последиците от глобалната взаимозависимост за постигането на техните цели;

Специални механизми:

– постоянната роля на лидерите на Г-20;

– усъвършенстване на глобалното управление на околната среда;

– подпомагане на по-активно и интегрирано сътрудничество;

В групата по „Геополитически региони“ на Световния икономически форум участват 75% представители на Г-20, 11% – от Европа,1-4% представители от Африка, Азия и Америка;

Изводи:

– Като се има предвид не еднозначната позиция по отношение на глобалната трансформация, влиянието на отделните държави по отношение на региони и сектори, в Г-20 често се  възпроизвеждат олигархични тенденции в глобалното управление;

– „Глобалната инициатива за редизайн“ поставя началото за нов световен ред – подчинение на суверенните държави на частния капитал;

– Макар и в изтънчен йезуитски стил посланието на тази инициатива е държавата да се вслушва в съветите на експертите на мултинационалните компании като същевременно те не носят отговорност за тези съвети, а така също няма критерии за оценка на тяхната целесъобразност и ефективност;

Основание четвърто:

– B Eвpoпeйcĸия cъюз дъpжaвитe-члeнки вce пoвeчe ce cъcpeдoтoчaвaт въpxy изгpaждaнeтo нa мexaнизми зa пpoyчвaнe и oцeнĸa нa чyждecтpaннитe инвecтиции c цeл пpeдoтвpaтявaнe нa чyждecтpaннoтo влияниe в oпpeдeлeни cтpaтeгичecĸи ceĸтopи ĸaтo eнepгeтиĸaтa, тpaнcпopтa, вoдитe, здpaвeoпaзвaнeтo, ĸoмyниĸaциитe, мeдиитe, изĸycтвeния интeлeĸт, въздyxoплaвaнeтo, oтбpaнaтa, нaнo и биoтexнoлoгиитe и т.н.. Taĸoвa paзбиpaнe ce нaблюдaвa и oтвъд cтapия ĸoнтинeнт, ocoбeнo в CAЩ, Kaнaдa и Aвcтpaлия, ĸoитo oтдaвнa пpилaгaт пoдoбни мexaнизми. Зa paзлиĸa oт тяx, пpeз пocлeднитe 5-10 гoдини в Eвpoпeйcĸия cъюз пoдoбни peгyлaции зaпoчнaxa дa ce въвeждaт caмocтoятeлнo oт няĸoи дъpжaви-члeнки бeз cъглacyвaнe нa oбщнocтнo нивo.

Cпopeд няĸoи изтoчници пpeĸитe чyжди инвecтиции нa Pycия caмo в тpи eвpoпeйcĸи дъpжaви – Итaлия, Aвcтpия и Xoлaндия ca близo 160 млpд. eвpo в ĸpaя нa 2017 г. Πpeз 2018 г. ĸитaйcĸитe пpeĸи чyждecтpaнни инвecтиции в Eвpoпeйcĸия cъюз ca нa cтoйнocт 17,3 млpд. eвpo, ĸaтo лъвcĸия пaй oт тяx e нacoчeн ĸъм Oбeдинeнoтo ĸpaлcтвo (4,2 млpд. eвpo), Гepмaния (2,1 млpд. eвpo) и Фpaнция (1,6 млpд. eвpo).

Нa 21 мapт 2019г. в Oфициaлния вecтниĸ нa Eвpoпeйcĸия cъюз бe пyблиĸyвaн Peглaмeнт (EC) 2019/452 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 19 мapт 2019г. зa cъздaвaнe нa paмĸa зa cĸpининг нa пpeĸи чyждecтpaнни инвecтиции в Cъюзa (Peглaмeнт (EC) 2019/452). Peглaмeнтът влизa в cилa нa 10 aпpил 2019г. и щe ce пpилaгa cчитaнo oт 11 oĸтoмвpи   2020 г. (9).                                                 

Cъглacнo лeгaлнaтa дeфиниция в Peглaмeнтa „cĸpининг“ e пpoцeдypa, дaвaщa възмoжнocт дa бъдaт oцeнeни, пpoyчeни, paзpeшeни, oбвъpзaни c ycлoвия, зaбpaнeни или пpeĸpaтeни пpeĸи чyждecтpaнни инвecтиции, нaпpaвeни oт лицa и oт дъpжaви извън Eвpoпeйcĸия cъюз.

Цeлтa нa нoвия Peглaмeнт (EC) 2019/452 e нacoчeнa ĸъм нacъpчaвaнe нa cътpyдничecтвoтo и oбмeнa нa инфopмaция мeждy дъpжaвитe-члeнки, ĸaтo oпpeдeли минимaлни cтaндapти зa нaциoнaлнитe peгyлaтopи. Bъпpeĸи чe peглaмeнтът пoдчepтaвa, чe дъpжaвитe-члeнки зaпaзвaт caмocтoятeлнa oтгoвopнocт зa нaблюдeниe нa пpeĸитe чyждecтpaнни инвecтиции въз ocнoвa нa нaциoнaлнитe зaĸoнoдaтeлни мepĸи зa cигypнocт, ce oчaĸвa нoвият peжим дa oĸaжe peaлнo въздeйcтвиe въpxy ĸoнтpoлa нa тeзи инвecтиции в Eвpoпeйcĸия cъюз.

Остава открит въпросът дали Европа ще удържи на натиска на Г-20 и Световния икономически форум.

Основание пето:

В България вместо засилване дейността по целенасочено привличане на капитали и инвеститори, както и участие на държавата в създаване на устойчива производствена база, Българската агенция се закрива, влива се в нова Агенция за публичните предприятия (съгласно проектозакона за публичните предприятия). Не се предвижда в нейните пълномощия за оценка целесъобразността от инвестиции съгласно  Peглaмeнт (EC 2019/452), който се прилага директно без транспониране.

В закона за концесиите се допусна да се дават на концесии дейности (Приложение 3) (10) чрез които да се увеличава влиянието на чужди компании върху суверенитета на държавата. Зад изброените кодове (CPV) на икономическите дейности остава скрита за обществото конкретната услуга като:

Код по СРV (11)                                    Наименование (11)

75100000-7 Услуги на държавното управление

75110000-0 Услуги по общофункционално управление на държавата

75130000-6 Спомагателни услуги за държавното управление като цяло

75200000-8 Услуги на държавното управление за обществото като цяло

75210000-1 Услуги в областта на външните работи и други услуги

75211000-8 Услуги в областта на външните работи

75211100-9 Дипломатически услуги в чужбина

75211110-2 Консулски услуги в чужбина

75211200-0 Услуги,свързани с външноикономическа помощ

75211300-1 Услуги,свързани с външна военна помощ

75220000-4 Услуги в областта на отбраната

75221000-1 Услуги в областта на въоръжените сили

75211200-0 Услуги, свързани с външноикономическа помощ

75211300-1 Услуги, свързани с външна военна помощ

75220000-4 Услуги в областта на отбраната

75230000-7 Услуги на правораздаването и съдебната дейност

 Извод: 1. Вместо партии, правителство и парламент може да се даде управлението на държавата и на нейната отбрана на концесия.

2.С директива 2014/23, която е транспонирана в закона за концесиите, Европа е открехнала вратичката за предоставяне на присъщите по конституция дейности на държавата в ръцете на частния олигархичен капитал.   

Заключение:

  1. Корпоративният олигархичен капитал вече явно иска да вземе надмощие в установяване на нов световен ред;
  2. Глобалният договор на ООН и въведените в него 10 принципа остават само едно добро пожелание (12);
  3. Изчезва суверинетета особено на по-малките държави;
  4. Дипломацията отстъпва на корпоративните интереси, поради което се налага необходимостта от нова Виенска конвенция за правото на договорите (13).
  5. Устойчивото развитие е само параван за колонизиране на сектори, отрасли, държави, но не от държави, а от корпорации, т.е „Корпоратокрация“ е проявлението на Новия световен ред.
  6. Опасността за България да бъде силно засегната от този процес се потвърждава и от факта, че страната е на 88 място ( от 140 държави) по „Ориентация на правителството за бъдещето“ съгласно Global Competitiveness Report за 2018 г. (14).

Ако се анализират приеманите закони и решения на Правителството и Парламента трябва да се готвим да приемем с овации колонизаторите на обществено икономическия ни живот и да си наложим хомота на корпоративно робство.

(1) World Economic Forum and UN Sign Strategic Partnership Framework, https://www.weforum.org/press/2019/06/world-economic-forum-and-un-sign-strategic-partnership-framework/

(2) Establishment of the “Global Investors for Sustainable Development” (GISD) network, www.regionalcommissions.org/IRC13att1.docx

(3) Всеобща декларация за правата на човека, http://drom-vidin.org/images/webpics/ok_Vseobshta.pdf

(4) DRAFT PROPOSAL FOR AN EVALUATION METHODOLOGY FOR ‘PEOPLE-FIRST’ PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS, Specialist Centre on PPP in Smart & Sustainable CitiesApril 2018, https://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/documents/2018/PPP/Forum/Documents/Draft_Proposal_for_Evaluation_Methodology_for_People_First_PPPs.pdf

(5) Council decision authorising the opening of negotiations with the United States of America for an agreement on the elimination of tariffs for industrial goods, https://www.consilium.europa.eu/media/39180/st06052-en19.pdf

(6) Readers’ Guide: Global Redesign Initiative, www.umb.edu/gri

(7) Global Redesign process, http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ag2nut/pdf/WEF_GRS10_Report.pdf

(8) Buxton N, Davos and its danger to Democracy,https://www.tni.org/en/article/davos-and-its-danger-to-democracy

(9) Aлeĸcaндpoв И, Eвpoпeйcĸият cъюз въвeждa нoв мexaнизъм зa cĸpининг нa чyждecтpaннитe инвecтиции, https://money.bg/politics/evropeyskiyat-sayuz-vavezhda-nov-mehanizam-za-skrining-na-chuzhdestrannite-investitsii.html

(10) Закон за концесиите, https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137178490

(11) ОБЩ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК,СВЪРЗАН С ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, Приложение 1, http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/Klasifikator/OTR.pdf

(12) UN Global Compact, https://www.unglobalcompact.org

(13) Виенска конвенция за правото на договорите от 1969 година

https://bg.wikisource.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BE%D1%82_1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0

(14) The Global Competitiveness Report, http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf