АНАЛИЗИ > СТАТИИ
За местните избори – с надежда!

Димитър М. Иванов - 25 октомври 2019

Кампанията за местните избори почти приключи.

Тази нова изборна среща, която дава възможност на българските граждани за пореден път да произнесат своето мнение, е изключително важна. Същностна за цяла България, за всички прогресивни политически сили и граждани, които искат да видят своите села, общини, градове и области обновени, като съвременни места за живеене, образование, отдих и култура, бизнес и просперитет; същностна за мечтите на всички български граждани.

Независимо от силното политическо разделение в страната, надявам се тези избори да могат да обединят хората с идеи за модернизацията на своите селища и общини; за радикално подобряване на условията на комплексен живот, развитие и бъдеще там за всички, от най-младите до старите.

За съжаление, кампанията трудно можа, даже и в столицата, да се извиси над обичайния популизъм и ежедневие.

Не успях да видя задълбочена мисъл и планове за следващия ден, за реиндустриализацията и ревитализацията на западналите български общини; за отварянето им към международни инвестиции и пазари; за катализиране на иновативния малкия и среден бизнес; на предприемаческата мисъл и инициатива както в по-малките, така и в средните и големи общини.

На фона на отново задаващата се световна икономическа криза и забавяне на растежа:

– Не чух и сериозен дебат по отношение на радикалната, остра необходимост, от финансова децентрализация в регионалното ни управление, призиви за едно сериозно нормативно развитие на местната фискалност, за излизане от опасността от стагнацията, финансовото фиаско и банкрута на много общини.

– Нито дума за една нормативна специализация на данъците според равнището на развитие на дадена община, за политика на рекомпенсация от страна на държавата по отношение на някои национални данъци според приносите на общините.

– Нито дума за необходимостта от междуобщинска координация по отношение на големи инфраструктурни, урбанистични и инженерни проекти, засягащи територията на съседни общини и изискващи по-масивни вътрешни и външни инвестиции.

– Нито дума за съществуващата корозия на професионална компетентност сред множество сегашни общински администрации и за необходимите пътища за нейното преодоляване.

И затова, ми се иска още веднъж да подчертая, че тези, които много искат да управляват страната, трябва да покажат:

– че могат и че са искани да управляват в своите градове и общини;

– че хората по места им имат доверие в техните управленски качества и способности;

– че знаят как да се справят с натрупаните и на много места просрочени задължения на своите общини;

– че могат да ги вдигнат на крака, да възстановят сигурността и спокойствието на гражданите; да подпомогнат икономически бизнеса, социално хората и образователно и духовно всички;

– че могат да се загрижат за качеството на общинските функции и услуги, за местните търговци, за научно-техническата интелигенция в своите общини;

– че могат да дадат една нова живителна струя по цялата територия на страната.

Виждам листи за общински съветници изпълнени с млади хора, с едно ново поколение, което желае политически и управленски да се ангажира с проблемите и с бъдещето на своето родно място. И това е чудесно.

България без съмнение се нуждае от една голяма, обновяваща политическа рекомпозиция, която да вдъхне нови надежди и да лансира нови политики за възраждането на икономика, социална система, стабилизиране на живота и откриване на нови хоризонти за българските граждани.

И местните избори могат сериозно да спомогнат за тази очаквана промяна. Особено, когато пред България стоят толкова много нови предизвикателства и рискове.

Надявам се, че местните избори ще ни дадат и възможност да се отърсим от политическата мъгла и манипулации, които са завладели обществото ни.

Защото, поне така си мисля, че да искаш да ставаш кмет или съветник в дадена община, това не е и не може да бъде един политически етикет. Това е преди всичко изострено внимание към твоите съграждани и любов и професионални грижи към твоето родно място.

Местните избори са особени избори, защото те изискват формирането и на здрави и стабилни мнозинства по места, които да могат уверено да реализират големите проекти необходими за възраждането на всички български общини.

Желая успех на всички кандидати, носещи в себе си мечтата и увереността в способностите си да спомогнат за това възраждане!

 

Димитър Иванов е професор, доктор на икономическите науки. От години живее и работи в Лондон.