СЪБИТИЯ > Предстоящо
Среща дискусия „Китай – съвременни перспективи и предизвикателства“

01 ноември 2019

    

По повод 70-та годишнина от установяване на дипломатически отношения между България и Китай Българо-китайската асоциация за партньорство,  Студентската асоциация за изследване на международните отношения и Студентският съвет при УНСС канят на среща-дискусия:

„Китай – съвременни перспективи и предизвикателства“

Какво прави Китай, какво предлага, какви преимущества има многостранното ни сътрудничество и със страните от Източна Азия.

Място и дата: УНСС, Голяма конферентна зала, 5 ноември 2019

 

Програма

9:30            – Регистрация

10:00          – Откриване и встъпителни думи от организаторите

10:30          – Мястото и ролята на Китай в глобалния свят – доц. А. Хабова

11:00           – Китай в системата на международната сигурност (въпросите за войната и мира, тероризма и др.) – В. Радомирски (tbc) и Я. Симеонов

11:30                    – Дискусия

12:00           – Кафе-пауза

12:30           – Китай, ЕС и форматът 16/17 + 1 – др. А. Димитров

13:00           – Българо-китайските отношения – настояще и бъдеще – доц. Е. Кандиларов

13:30           – Обобщение, дискусия и закриване на кръглата маса

 

Докладите ще бъдат публикувани. Предвижда се и изготвянето на отделно издание, в което да бъдат включени и релевантните изказвания, констатации и препоръки.

Интерес към събитието е потвърден както от Китайското посолство, така и от български институции. Докладчици и дискутанти ще бъдат различни експерти, сред които: доц. Евгений Кандиларов, доц. Антонина Хабова, д-р Александър Димитров, посланик Валентин Радомирски и др.

Поканени са: Българско дипломатическо дружество, Център за европейски и международни изследвания, експерти от министерството на външните работи, експерти от министерството на вътрешните работи, представители на президенството на РБългария, постоянно представителство на Европейската комисия в България, БАН, всички заинтересовани медии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Българо-китайска асоциация за партньорство е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза и създадена да задълбочи взаимовръзките между двете страни с цел утвърждаване на все по-широко сътрудничество между България и Китай. Целите на сдружението, които сме си поставили са свързани с процесите за развитие на социалните, икономическите, научните, културни и всякакъв вид градивни международни взаимоотношения между Република България и Китайската народна република. Ще опитаме да участваме активно във формирането на държавната политика, засягаща взаимоотношенията межди двете страни с цел разширяване приятелските, деловите, научните и междукултурните връзки между двете държави, както в Китай, така и в България.

 

Амбицията ни е да продължим и за вбъдеще разговорите за това накъде и как да се развиват българо-китайските отношения, с оглед интересите и на двете страни, на всяко ниво.

В програмата на асоциацията ни са предвидени и отделни последващи тематични срещи-дискусии на различни отраслови теми като земеделие, култура, икономика, обмен на добри практики, съвместни иновативни технологии и други.