АНАЛИЗИ > КОМЕНТАРИ
Демо – крация

Васил Сивов - 02 декември 2019

„Бик, който смъртно прободе човек, се осъжда на пожизнено изгнание от Атина извън пределите на Атика. Човек, който открадне чепка грозде, се осъжда на смърт.“ Закони на Драконт (Драконови закони) в Древна Гърция, записани в 621 г. пр.н.е.

Твърди се, че преводът на „демокрация“ от древногръцки означава „народовластие“. Всъщност това е поддържана от векове лъжа. Древната елинска култура – суверенната демокрация се заражда в Атика – суха камениста област, където плодородните земи принадлежат на привилегированата аристокрация – знатните, а неплодородните – на бедняците. Знатните ненавиждат и презират народа, наричат го „демос“ (демони, дяволи). Народът им отплаща с взаимност, наричайки ги „кратос“ (тлъсти плъхове). „Плъховете“ се охранват слепи и глухи за положението на народа, а „дяволите“ недоволни се бунтуват по улиците на полиса. Знатните законодателно въвеждат нова схема за изсмукване на пари от населението – кредитна кабала (дългово робство), разработена още в древния Вавилон. Тя позволява на аристократите да трупат приказни богатства, а довежда бедняците до пълна мизерия и продажбата им на пазарите на роби.

Противопоставянето на демоса и кратоса достига своята пределна точка. Демосът въстава срещу дълговото робство. Изправени пред евентуална гибел на атинската държава противниците стигат до взаимен компромис – избора за върховен архонт на Солон – морски търговец и поет като помирител и посредник, който да проведе необходимите реформи. Така възниква понятието „народовластие“ като виртуален продукт на човечеството до наши дни. Представяйки демокрацията като власт на народа, кратосите на всички страни, обединени в защитата на своите привилегии, втълпяват на народа илюзията, че той е властта. „Не одобряваш тази власт, но ти си я избрал. Това е твоя вина.“ А народът се свива и се примирява. „Верно е. Ние сме глупавите.“ И забравя мъдрите думи на другаря Сталин: „Изборите правят не тези, които избират, а тези, които броят гласовете.“