АНАЛИЗИ > КОМЕНТАРИ
„Пенсионерите живеят твърде дълго“, каза Кристин Лагард

Васил Сивов - 24 декември 2019

Известната като мадам Безтактност нова ръководителка на Европейската Централна Банка обича да шокира редовите граждани с нагли предизвикателства спрямо тяхното битие. В началото на своята кариера като министър на икономиката и промишлеността тя заяви на своите сънародници: „Щом ви е скъп бензинът, карайте велосипеди!“ Тогава бе сравнена с Мария-Антоанета, която в навечерието на Френската революция в отговор на гладуващите обявява: „Като нямат хляб да ядат пасти!“


Малко преди напускането си на поста изпълнителен директор на Международния Валутен Фонд на поредното заседание, посветено на застаряването на световното население, Лагард отново драстично отбеляза: „Възрастните хора живеят прекалено дълго. Съществува опасност за световната икономика и нещо трябва да се направи.“ Рефренът беше подхванат от икономистите на фонда, които окачествиха проблема като „риск от дълголетието“. Бяха направени изводи: „Ако очакваната продължителност на живота до 2050 г. се увеличи с три години, съпътстващите застаряването разходи, които и сега са огромни за правителствата, корпорациите, застрахователните компании и частните лица, в страните с развити икономики ще нараснат с 50%. За страните с развиващи се икономики, допълнителните разходи ще възлязат на 25%. В абсолютно изражение очакваните разходи за света ще се увеличат до сто милиарда долара. Това застрашава жизнеспособността на държавните финанси за сметка на увеличаване на националния дълг в съответната степен. Същевременно нараства рискът за платежоспособността на частните компании.“ Представилият доклада на пресконференция икономист на МВФ Хосе Виняла обясни, че дълголетието ще струва на фонда по-скъпо от всички останали и „трябва да се предприемат мерки, за да не се задушим.“
Какви бяха препоръките на г-жа Лагард? Повишаването на пенсионната възраст тя предлага да се обвърже с очакваната продължителност на живота като се гарантира броят на годините, през които се получава пенсия, да не се увеличава. По-нататъшните мерки включват съкращаване на пенсиите, увеличаване на пенсионните вноски за работещите и създаване на възможности за привличане на частни застрахователи. Икономистите от МВФ също препоръчват въвеждането на задължителна обратна ипотека, при която жилището на пенсионера след неговата смърт преминава във владение на банката, която приживе му е изплащала определения месечен размер.


„Вземайки под внимание застаряването на населението и рисковете от увеличаване продължителността на живота, всичко това е част от необходимите реформи за възстановяване на ефективността на балансите на държавния и частния сектор.“ Това е крайната констатация на фамозната г-жа Лагард. Поела върховната власт в Европейската Централна Банка тя получава необходимите пълномощия да налага препоръките на МВФ в страните настоящи и бъдещи членки на еврозоната.


Какво можете да очаквате, уважаеми пенсионери? Реално съкращаване размера на пенсиите, увеличаване на пенсионните вноски за работещите, откриване на пенсионния пазар за мошеници-частни застрахователи и задължителна обратна ипотека, която ще доведе до връщане на пазара за недвижимости от бандитските 90 години на миналия век. Така че живейте бедно, но кратко!