АНАЛИЗИ > СТАТИИ
„Хитростта на разума“ ще ни води на Изток, а не на Запад

Васил Проданов - 13 януари 2020

„Хитростта на разума“ или „иронията на историята“, както казваше германският философ Хегел, ще ни води през идващото десетилетие на Изток, а не на Запад. Т.е. в посока, съвсем различна от тази, която си въобразяват нашите родени в развалините на перестройката „демократи“ и „либерали“. Онези, които от 30 години повтарят, че  „дружбата – вече не със СССР, а с ЕС и Америка, – е тъй жизнено необходима, както слънцето и въздуха за всяко живо същество“.

За тези 30 години в България бе извършен преход от държавен социализъм от съветски тип към периферна и силно зависима държава в един глобализиран неолиберален капитализъм под американски контрол. Тържествено бе провъзгласен „нов цивилизационен избор“ и послушно бяха изпълнени указанията как да се разруши създаденото до 1989 г., за  да се наложат „евроатлантическите ценности“.

Бъдещето на човечеството обаче не е в посоката, в която вървят ЕС и САЩ.

Това ни казва публикувано тези дни проучване на Standard Chartered – мултинационална банка и финансова компания, локализирана в Лондон, с основна дейност в Азия, Африка и Близкия Изток. Според него още в края на тази или следващата година

САЩ ще загубят позицията си
на най-голяма икономика

Те ще бъдат изпреварени от Китай по показател за измерване чрез комбинация от БВП по паритет на покупателна способност и по номинална стойност. Всъщност по БВП по паритет на покупателна способност Китай  изпревари САЩ още през 2014 г., а сега се очаква това да стане и по номинален БВП.

До 2030 г. се очаква САЩ да бъдат надминати и от Индия, т.е. да се смъкнат на трето място в световната икономика, което ще има следствия и за мястото им в световната геополитика. Прогнозите са за увеличаване на годишния ръст на индийската икономика от 6% до близо до 8% в резултат на направените там реформи. Младото население на страната, която ще стане водеща и в демографско отношение, ще бъде благоприятен фактор за това.

Така БВП на азиатските държави ще стане по-голям от този на САЩ и ЕС, взети заедно. С това Азия и Изтокът се превръщат във водещия икономически регион на планетата, замествайки няколковековното доминиране на Запада от началото на развитието на капитализма.

Към 2030 г. се очаква десетте най-големи икономики по БВП по паритет на покупателната способност да се подредят по следния начин:

 • на първо място –Китай, с 64,2 трилиона долара;
 • на второ – Индия, с 46,3 трилиона;
 • на трето – САЩ – с 31 трилиона;
 • на четвърто – Индонезия, с 10,1 трилиона;
 • на пето – Турция, с 9,1. трилиона;
 • на шесто – Бразилия, с 8,6 трилиона;
 • на седмо – Египет, с 8,2 трилиона;
 • на осмо – Русия, със 7,9 трилиона;
 • на девето – Япония, със 7,2 трилиона;
 • и на десето – Германия, с 6,9 трилиона.

Обърнете внимание – единствената страна от ЕС, която ще бъде в десетката на най-големите икономики, и то на последно място сред тях, е Германия.

Правете си сметка тогава
за перспективите на Европейския съюз

А можем да помислим и за следното. В зависимост от геополитическата зона на влияние и световната икономическа мощ България през последните столетия попадаше под икономическо, културно, езиково влияние на различни големи сили. В нашия език, и особено във фамилиите на българите, и до днес има немалко следи от Османската империя. След това дойде руското влияние, а след 1944 г. руският стана задължителен език и в основното, и в средното, и във висшето образование.

След 1989 г., по време на реставрацията на капитализма под американска глобална хегемония, катедрите по руски език в университетите бяха закрити, навсякъде започна да се учи английски и българският език се пренасити с английски думи, а българската именна система ускорено се американизира и европеизира. През следващите десет години обаче светът ще става друг.

Т. нар. западни ценности и „западничество“
ще търпят упадък

Още не са започнали да откриват у нас китайски и индийски гимназии, но през следващите години може би ще станат модни.

През изминалите 30 години у нас се противопоставяха русофоби и русофили, но през сегашното десетилетие вероятно ще настъпят и множество други разделения в разгарящата се геополитическа битка между новите големи сили и тези, които досега държаха лостовете на глобалната власт. Това ще бъде предпоставка за появата и противопоставянето на три типа политически лидери и партии:

 • лидери – хамелеони, които се опитват да балансират между биещите се помежду си сили;
 • лидери – бойци, които категорично ще се опитат да защитават национални интереси и да не включват страната ни във войната;
 • и лидери – наемници, които ще искат да превърнат България във фронтова държава.

Битката вече се води и тресе и България. Не е случайно, че Тръмп удари тези дни Иран. Това стана почти веднага след съвместните военни учения на Русия, Китай и Иран (Иран изглежда най-слабото звено). Не е случайно, че  се опитва да прилага принципа на моркова и тоягата спрямо Русия. Не иска да се установи стратегически съюз между нея и Китай. Не е случайно, че върви усилено търговска и технологическа война с Китай, опит за „цветна революция“ в Хонконг. Сигурно ще търси начин също да разделя и противопоставя Индия и Китай.

Убийствата с дронове, стрелбите с ракети, заплахите с натискане на бутони на смъртоносни оръжия, кибервойните, търговските войни, финансовите войни, енергийните войни, хибридните войни, информационните войни тепърва предстоят.

Дано в тези войни България не стане „фронтова държава“, в каквато се опитват да я превърнат. Наемници за това у нас вече доста имаше и има.

Васил Проданов е член-кореспондент на БАН, професор, доктор на философските науки. Дългогодишен директор на Института за философски изследвания към БАН. В момента е преподавател в УНСС. Автор на 21 книги и стотици научни публикации в България, САЩ, Русия, Германия, Франция, Испания, Холандия, Полша и много други страни. Директор на Тракийския…