АНАЛИЗИ > КОМЕНТАРИ
Как като вървим напред, всъщност се движим назад

Димитър М. Иванов - 16 януари 2020

Днес, на своето заседание, Министерският съвет на Република България взе решение за учредяването на Държавен холдинг ВиК.

Както медиите цитират българския премиер, той казва, че: „ Отпускаме 1 млрд. лв. за учредяването на изцяло държавен ВиК холдинг. Той ще бъде принципал на всички ВиК дружества, които имат държавно участие. Целта е да се подобри управлението на дружествата.“

Българският ВиК холдинг ще е с предмет на дейност придобиване и управление на участие в дружества от отрасъл ВиК и дружества, свързани с изграждане, ремонт и реконструкция на ВиК инфраструктура.

Как този държавен ВиК холдинг ще реши водната криза в Перник, тази идващата в Шумен и в други градове тепърва ще видим.

Но, това което е ясно, че решение на кризата в следващите седмици и месеци няма да има. Това, с което днес ни занимава Министерски съвет и министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова е, че сега ще се избират членове на Надзорния и на Управителния съвет на новия Държавен холдинг, ще се прави негова вътрешна организационно-управленска структура, ще се търсят директори на управления и дирекции и т.н.

За Закона на Паркинсън и Решението на Водната Криза

Всичко това, толкова много напомня за знаменитият Закон на Проф. Сирил Норткот Паркинсън (професор по история в Сингапурския Университет) от 1955 г., а именно, че във времена на криза, броят на администрацията продължава да нараства, да се умножава даже и когато самата организация, измерена, чрез нейната ефективност или чрез размера на използваните работни ресурси е в процес на критичен спад.

Вместо да се търси решение на кризата, най-лесното което се прави е да се създаде по-висша администрация уж за решаване на кризата. Бюрократите всъщност максимизират своята власт, своят политически и административен монопол, чрез по-нататъшна експанзия на самата бюрокрация. Да не говоря и за очевидното нарушаване на Закона за Бюджета на Република България за 2020 г.

Особено драстично смешно и конфликтно е това решение във време, когато във ВИК сектора в България назряват серии от дълбоки регионални катастрофи. На мястото на всеки един специалист в регионалните ВиК дружества, сега отгоре му ще има един цял нов орган със секретарки, служебни коли, контрольори, директори, началници, командировки и др.

И това се случва в период, в който ГЕРБ са записали в тяхната управленска програма обещанието за рационализиране, оптимизиране и модернизиране на държавната и регионална управленска структура и администрация навсякъде.

Ако оставим засега встрани идеалното сравнение със Закона на Паркинсън, нещо известно на всеки добър студент по мениджмънт и бизнес администрация, но очевидно не известно на нашите министри, нека да видим една друга гледна точка.

За Социалистическия Мирис на едно Дясно Решение

Представете си, какъв до небесата политически негативен шум би се надигнал, ако решението за създаване на държавен холдинг ВиК – бе взето от едно социалистическо правителство у нас.

То, светкавично щеше да бъде обвинено, че завръща Държавните Обединения от времето на социализма, защото държавният холдинг ВиК по абсолютно нищо не се различава от едно държавно отраслово или търговско обединение от преди.

Щеше да има анализи и умозаключителни статии по всички медии, че Х-социалистическо правителство се завръща към отречения опит за централизация на държавната власт в ръцете на изцяло държани от държавата обединения или холдинги, за сметка на намаляване на икономическата самостоятелност на регионалните ВиК-та; че се отива към редукция и ликвидиране на основни пазарни елементи и принципи в икономиката ни; към очевидно отричане на възможността и предприемаческата инициатива на регионалните ВиК дружества.

Само мога да си представя какви грандомански заглавия на статии, критикуващи социалистическото окрупняване, одържавяване и ограбване на веднъж делегирани управленски функции, щяха да заливат медиите.

Да, но… Държавният холдинг ВиК е създаден от уж флагманът на дясната идеология и практика у нас ПП Герб с помощта на Обединените Национални Патриоти (колко процента са те, ако са обединени и национални!?) и никой и дума не отваря нито за аналогиите със Закона на Паркинсън, а още по-малко за аналогията с практиката на едни анатемосани социалистически десетилетия индустриален растеж на малка България.

Тишината е пълна, включително не се чува и бълбукането на вода в язовирите, в които все още би следвало да е останала такава.

За Предстоящите Липсващи Нови Държавни Холдинги

На днешното заседание на Министерски съвет министър-председателят и министрите са дискутирали и критичната ситуация, свързана с вноса и износа на боклук, спазването на европейските директиви в тази област и възможните ограничителни решения у нас.

Учудвам се, че в светлината на взетото днешно решение за водната криза у нас, не са взели и решение за учредяване на държавен холдинг „Боклук“. Може би са го отложили временно. Че и в тази сфера има необходимост от нови бюрократични структури.

Както са тръгнали, ако идентифицират все пак, че един от най-големите проблеми за всички тези кризи е изборът и назначаването на некомпетентни и некадърни политически партизани, то най-добре е час по-скоро да се учреди и държавен холдинг „Некадърност“, който да се заеме с решаването на въпросите, свързани с некадърността в национален мащаб.

Създаването на държавен холдинг „Некадърност“ става все по-критично необходимо.

Хич не е смешно.

Димитър Иванов е професор, доктор на икономическите науки. От години живее и работи в Лондон.