АНАЛИЗИ > СТАТИИ
ERM II ще е удар срещу икономиката на България

Димитър Гетов - 09 февруари 2020

Не знам защо, но едва сега в България икономистите разбраха, или заговориха за това, какво всъщност е ERM II. (Exchange Rate Mechanism II).

ЕRM II механизмът, или „чакалнята”, е всъщност именно тест за стабилността на валутата при освободен търговски курс в определени рамки.

За да се тества стабилността  се увеличава размерът на флуктуационната амплитуда на обменния курс (+-15% е абстрактната цифра, която е приета от ЕЦБ. Тук наука и статистика няма!).

Това означава, че банките ще могат (сега не могат) да търгуват легално с евра за левове по курс, НА КОЙТО Е РАЗРЕШЕНО ДА ПАДА до -15% от нивото на условното фиксиране, което днес е 1.95 лева за евро, при ограничена флуктуационна амплитуда от +-5%.

Ако тази амплитуда бъде нормативно увеличена до +-15%, българският лев може да (и ще)  девалвира до максимално позволеното му ниво на девалвация (-15%), което на практика означава девалвация спрямо всички други валути. Това на практика означава скок на цените на всичко деноминирано в евра (при импорта задължително), което означава реална инфлация. Реалната инфлация означава обедняване.

ERM II НЕ Е  гаранция за приемане в Еврозоната (приемане на еврото като официална валутна единица в България), нито някъде е написано, че там се стои само 2 години!!!

Април/май почват падежите по последните милиардни заеми на ГЕРБ. България ще трябва да започне да погасява държавен дълг в ЕВРО (или стабилна валута спрямо него), събирайки данъци в ДЕВАЛВИРАН до -15% лев, от икономика, чието население и бизнес ще са ВЕЧЕ с намаляла покупателна способност в размер пак на -15%.

Точният размер на негативните последствия от освобождаването на курса много трудно могат да бъдат изчислени, защото размерът и формата на реакцията на населението, и на икономиката  ще имат не само количествени, но и качествени измерения и изменения.

Именно днес, на фона на всички социално икономически кризи, трябва да бъде наложен мораториум върху промяната на обменния курс на националната ни валута. Именно днес на страната е нужна СТАБИЛНА валута, а не валута чиято стабилност да се определя от механизъм, замислян преди десетилетия за икономики, нямащи нищо общо с българската, в момента.

Не можем да сме с фиксиран курс (от Парламента), и да сме в „чакалнята” (ERM II), защото ERM II е именно това – дефиксиране в определени рамки, с цел да се види дали курсът ще се понижи и с колко. Никой не може да спре българите да се страхуват от девалвация на лева, което неизбежно ще материализира стадния инстинкт на всички. Най-страшното е това, че ако бъде обявена дата за влизане в „чакалнята”, ще се отвори възможност за външни спекуланти да се възползват.

Пример: аз давам съвет на мой клиент (огромна транснационална компания „Х”) да вземе на заем в левове (сега) от българска банка, в размер 100 милиона евро (условно). С цел да купи активи в България (частни, или публични… няма значение), деноминирани в левове. След този факт (условен), България влиза във ERM II (освобождава курса на лева до +-15%) и стадният инстинкт на населението сработва, защото хората  тръгват да обменят левовете си за евро.  Обезценяват се и дълговете на тези, взели ги в левове, които са купени чисто спекулативно за евра. Те ще ги върнат в евро, на 15% по ниска цена, поради девалвацията на лева.

ERM II (освобождаване на курса до +-15%) ще е мощен удар срещу икономиката на България и покупателната способност на населението.

Димитър Гетов е роден през 1975 г. в София. Завършва средното си образование във Framlingham College, Англия, и висшето си в Lawrence University, САЩ, където специализира едновременно икономика и история. Работил е в сферата на международния бизнес и финанси в различни отрасли в Северна Америка, Европа, Русия и Югоизточна Азия.