КНИГИ
Българските философи като критици на фашизма (националсоциализма)

Димитър Цацов - 10 март 2020


Изтегли в PDF

БЪЛГАРСКИТЕ ФИЛОСОФИ КАТО КРИТИЦИ НА ФАШИЗМА (НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗМА)

Антология

Посвещава се на 75 годишнината от победата над фашизма (националсоциализма)

 

©  Димитър Цацов, съставителство и бележки, 2020
ISBN 978-619-239-381-6
Авангард Прима
София, 2020

 

Съдържание

Увод

І. Асен Златаров (1885-1936)

 1. Правата на човека и гражданина са потъпкани
 2. Рушители на държавата
 3. Срещу расизма
 4. Походът на варварите
 5. Плодовете на учителите им
 6. За борба за мир!
 7. Диктатори-водачи
 8. Същина на демокрацията
 9. Водачи на демокрацията
 10. Когато се пробуждат зверинните наследия
 11. Еврейството в живота

ІІ. Цеко Торбов (1899-1987)

 1. Мусолини и неговата държавна и социална философия 49

ІІІ. Тодор Павлов (1890-1977)

 1. Фашисткото учение за държавата
 2. 2. Фашистката идеология
 3. Фашизмът като теория и практика

ІV. Димитър Михалчев (1880-1967)

 1. Расизмът под закрилата на биологията (Из научните приключения на един български зоолог)
 2. Михаил Димитров (1881-1966)
 3. Поява, развитие и идеологията на фашизма в България

Заключение
Литература

БОЛГАРСКИЕ ФИЛОСОФЫ КАК КРИТИКИ ФАШИЗМА (НАЦИОНАЛЬСОЦИАЛИЗМА)
Антология. Сборник и заметки Димитар Цацов

BULGARIAN PHILOSOPHERS AS CRITICISM OF FASCISM
(NATIONALSOCIALISM)
Anthology. Compilation and Notes – Dimitar Tsatsov