КНИГИ
Ще се разпадне ли Европейският съюз?

16 март 2020
ЩЕ СЕ РАЗПАДНЕ ЛИ ЕС?
Сборник 

Научни редактори: 
Чл. кор. проф. Васил Проданов 
Проф. д-р Искра Баева
Доц. д-р Борислав Градинаров

Рецензенти: 
Проф. д-р Евгения Калинова
Доц. д-р Стоян Бараков

Изд. FABER
В. Търново, 2016 

Изтеглете в PDF

Какво е бъдещето на Европейския съюз? Ще оцелее ли в следващите години или ще завърши безславно като поредния провалил се цивилизационен проект? След еуфорията от раз­ширяването през 90-те година на 20 век и през първото десети­летие на 21 век, обединена Европа в момента преминава през най-сериозната си криза. От провалените държави в Близкия Изток и Северна Африка към Европа се стичат милиони ми­гранти, които по своите демографски, социални, религиозни, образователни и културни характеристики са твърде далеч от европейските цивилизационни стандарти и ценности и не же­лаят да се интегрират в западноевропейските общества.

Европейският съюз става все по-достъпна мишена и за ислямските радикални терористични групировки, които след множеството атентати през последните три-четири години в цитаделата на стария континент се превръщат в значим фак­тор за промяна на европейския начин на живот. Засилват се страхът, недоверието, подозренията, дистанцирането и враж­дебността между различните етнически, религиозни или обо­собени по други признаци социални групи. А след Brexit тревожните тенденции на разединение пред страните-членки вероятно ще се множат и засилват.

Настоящият сборник от статии с донякъде провокативното заглавие „Ще се разпадне ли Европейският съюз?“ е ре­зултат от проведената на 27 и 28 април 2016 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ двудневна национална научна конференция. На нея български учени от различни научни институции представиха своите анализи и визии за кризисните процеси в Обединена Европа и заплахи­те за европейското единство. Конференция е етап от проекта „България в Европейския съюз (проблеми, рискове и перспективи)“, по който работят колектив от учени от Института за изследва­не на обществата и знанието към БАН.