ВИДЕО
Психологическата парадоксалност на историята – лекция на д.н. Иван Габеров

Иван Габеров - 21 март 2020

„Психологическата парадоксалност на историята“ – лекция на Иван Габеров, доктор на общественокомуникационните и информационните науки, доктор по психология

София, май 2019 г.

Иван Минчев ГАБЕРОВ е доктор на общественокомуникационните и информационните науки с дисертационен труд „Психологическата парадоксалност на историята в богомилски кон­т­екст“; доктор по психология с дисертационен труд „Отвъд християнската представа за саможе­ртвата“; магистър по история.Член на СБП. Роден на 10 март 1964 г. в гр. Сопот. През 1983 г. завършва ТМТ…