АНАЛИЗИ > СТАТИИ
За смяната на ръководството на Българската банка за развитие  

Димитър М. Иванов - 16 май 2020

Да не стане: „Преоблякъл се Илия, погледнал се – пак в тия!“

 Преди повече от месец, министър-председателят Бойко Борисов поиска уволнението на изпълнителния директор на Българската банка за развитие (ББР) и на целия Борд на директорите.

Беше избран и зае мястото си нов изпълнителен директор с нови членове на Борда.

И изведнъж, фокусът и заостреното внимание към ББР, към стила на управление в банката, към раздаваните заплати и възнаграждения, към вътрешната политика на селекция на фирми и проекти, които да бъдат финансово подпомогнати – всичко това изчезна от вниманието на медиите.

Премиерът, когато поиска смяната на ръководството на ББР заяви (цитирам според статия във в. Банкеръ от 9 април т.г.):
„Възмутен съм от това, което направи Българската банка за развитие. Финансовият министър ми каза, че никой не се е консултирал с него. Разпоредил съм на икономическия министър, който е принципал на банката, незабавно да освободи изпълнителните директори и борд“.

Политически партии, като БСП и „Демократична България“ излязоха с остри позиции срещу ръководството на ББР. „Точно в разгара на икономическата криза, когато на ББР са възложени огромни отговорности за спасяване на малкия бизнес, това е нечуван скандал“, заявяват тогава от Демократична България.

И никой не се попита, нито тогава, нито след това, нито днес пък съвсем, защо на фона на тази „възмутеност“ на българския премиер; на фона на този „нечуван скандал“ – според политическите среди, – защо министър-председателят не поиска от всички отговорни и специализирани институции, от Принципала на Банката; БНБ, от Сметната Палата и от специализираните финансово-контролни звена в страната – извършването на пълен одит на ББР; одит на системата на организация, управление, водене на вътрешно-счетоводната и финансова документация, и тяхното управление.

Необходимостта от такъв одит на ББР – бе и е повече от очевидна.

Днес обаче, всичко затихна. Никой не се пита, започна ли съществена промяна в ББР?

Защо мълчат днес медиите?

Защо мълчи принципалът на ББР – Министерството на икономиката?

  • Докладвано ли е пред премиера, какви задачи във връзка с извършването на ръководната промяна са възложени и се очакват от новото ръководство на ББР?
  • Провериха ли дали случайно рекордното заплащане на ръководния персонал в ББР е променено?
  • Провериха ли дали случайно от новия ръководен състав на ББР не станаха незабавно членове на същите съдружни бордове на директорите?
  • Провериха ли дали са извършени или е са в процес на извършване на необходими организационно-структурни промени в институцията?
  • Провериха ли на колко ведомости за персонално заплащане се подписват днес новите изпълнителни директори на ББР?
  • Провериха ли започва ли някаква промяна в посоките и целите на разпределението на държавния финансов ресурс от фирми с предимно монополно влияние на пазара и свързани с т.нар. олигарси – към изцяло подпомагане и ревитализиране на сектора на малките и средни предприятия, стартиращи, иновативни и експортно ориентирани фирми и проекти?
  • Провериха ли, дали приетите „официално“ от България три Европейски Директиви, свързани с борбата срещу прането на пари, финансовите измами и престъпления се спазват прецизно при вътрешните операции на ББР?
  • Провериха ли спряно ли е съгласно Европейските Директиви, които България е подписала, финансирането на т.наречените PEP,вкл. български и чужди PEP – политически експозирани лица, съгласно правилата на международното финансово регулиране, както и лица на високи публични постове и техните близки? Те представляват висок риск за потенциално включване в корупционни и подобни схеми, заради тяхното влияние.

Нима, г-н премиерът, толкова възмутен от случилото се в ББР, не иска да види започнала ли е промяната вече, която той поиска?

И нека да не си затваряме очите, че тук не става дума за частна банка, било тя българска или чужда.

Става дума за държавна финансова институция, която държавата е задължена да я проверява.

Става дума за държавна финансова институция, която особено в периода на най-уникалната двойна криза, удряща българското общество и икономика – следва да дава пример за свръх ефективни вътрешни разходи по отношение на собственото си функциониране; за редуциране на всички излишни разходи и надути компенсации и заплащания, наследени от предишни управления.

Да дава пример – как съхранява, разпределя и управлява държавният финансов ресурс и как стимулира с този инструмент националното предприемачество.

Не може, демагогско и абсурдно е, държавната финансова институция ББР сама да си раздава рекордно високи заплащания и компенсации на своите ръководства, а в същото време да изисква от наредените на опашка пред ББР стотици и хиляди изстрадали малки и средни фирми – да си затягат коланите и да си редуцират заплащането и персонала.

Това са невероятни абсурди, които не могат да бъдат повече нито обяснявани, нито толерирани и извинявани.

Аз призовавам премиера да изиска от всички отговорни по закон органи незабавно, един строг, обективен и комплексен одит на Българската банка за развитие.

Нека да видим започнала ли е съществената промяна в ББР.

В петък, 15 май т.г. президентът Румен Радев в заключителното си изказване на дискусията „Социални и икономически измерения на кризата COVID-19. Европейският опит и България“, правилно заяви, че: „Трябва да се борим за нов стил на управление, който изключва интимната близост между изпълнителната власт и едрия бизнес“.

Но, бих добавил, че даже вече не става дума само за нов стил на управление. Би следвало да говорим за ново качество, гръбнак, същност, философия, етика и морал на държавното ни управление. Особено, когато нацията е изправена пред съдбовна криза, а милиони български граждани се страхуват за следващия ден.

И да допускаме една основна държавна финансова институция и особено нейното и то ново ръководство да не се съобразява с тази ситуация – не е безгрижност.
Това е повече от безотговорност.

Димитър Иванов е професор, доктор на икономическите науки. От години живее и работи в Лондон.