АНАЛИЗИ > СТАТИИ
Реставрацията на капитализма като трета национална катастрофа

Любомир Шопов - 02 ноември 2020

През изминалите 31 години така нар. демократични политици, чието истинско име е „реставратори на капитализма“, доведоха България до Трета национална катастрофа – страна, която изгуби по-голяма част от населението си, отколкото при предишните две национални катастрофи, страна, която по международните класации е с най-бързо изчезващото и умиращо население в света. И най-жестоките войни досега, и 500-годишното Османско робство не са унищожавали българския народ с такава скорост, както реставрацията на капитализма през изминалите 31 години.

Затова и народът вече нарича с истинските им имена извършителите на всичко това, самопредставящите се като „герои на прехода“ към капитализъм. Те все още се прикриват зад заоблените определения „прослойка“ (обществена група, отличаваща се с някакви особености), „елит“ (отбрана част от дадена социална група, среда, професия) и най-вече „политическа класа“ (обществена група, обединена от еднакво отношение към средствата за производство и преразпределяне на националния продукт). Най-често срещани обаче са определенията „шайка“ (група хора, обединени от престъпни цели) и „мафия“ (група за организирана престъпност).

За да се спаси от народния гняв за превърналата се в Трета национална катастрофа реставрация на капитализма, политическата класа на бедна България всяка година харчи десетки милиони обществени левове за собствената си охрана и комфорт. Хиляди държавни служители обслужват резиденции, огромен автомобилен парк, почивни и ловни бази. Република Австрия е 12-тата най-богата по брутен вътрешен продукт на глава от населението държава в света. Нейната служба за охрана се състои от няколко екипа, които осигуряват безопасността на канцлера, президента и на председателите на двете камери на парламента на държавата. Столичната и регионалните полицейски служби обезпечават тяхната и на официални чуждестранни гости сигурност в случай на придвижване и мероприятия във Виена и страната. У нас обаче реставраторите на прехода се страхуват от народното възмездие и харчат ежегодно за МВР най-голям процент от БВП в Европейския съюз. Средно за ЕС се дава 1.7 % от БВП, докато България дава 2.5 %. Вместо да ги дава за здравеопазване, вместо да ги дава за наука и образование, ги дава да се пази от народния гняв за Третата национална катастрофа в резултат на реставрацията на капитализма.

Към тази характеристика за „Третата национална катастрофа“ ще добавя и така нар. български етнически модел Противоконституционната етнорелигиозна партия ДПС, подпомагана от български наемници и „ортаци“ в скритата и явна власт, с парите на българския данъкоплатец турцизира българите мохамедани, ислямизира циганите и постепенно се променя верският и етническият характер на държавата – все в унисон с националосманистките планове на Анкара и в своя полза. Противодържавната дейност, ТЕЦ-овете, сараите и начинът на живот изискват отговори и обяснения, а не нови формули за грабеж (модел програмни експертни правителства – тип „Беров“). Премиерът „спинка“, доволен с милиони евро и злато в нощно шкафче (откъде и за какво ги е получил), и „не го е грижа“, че под въпрос е не само държавността, в опасност е териториалната цялост на България. Министър-председателят е избран от народа, за да работи, а не да се хвали с всеки (и най-малък) напредък при изпълнение на служебните си задължения. Трудно можем да очакваме поврат към кардинални реформи в прогнилите от корупция държавни системи от мажоретки и буфосинхронисти „кърджалийски модел“. „Опозицията“ също е бъркала в „кацата с мед“. Време е да очисти редиците си и да застане на страната на народа с открито лице и съвест. Президентът „зацикли“ в опитите си за корекция на курса, защото го набутаха в тресавището на беззаконието на властта и паяжината на тарикатлъците на премиера, откъдето за потъващия държавен кораб спасение няма! БЛАЖЕНОТО ОРИЕНТАЛСКО СТАТУКВО НА „УСВОЯВАНЕ“ НА МИЛИАРДИ ЕВРОПЕЙСКИ И БЪЛГАРСКИ ПАРИ ОТ ВЛАСТТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА КЛАСА ТРЯБВА ДА БЪДЕ РАЗБИТО С ПОЗВОЛЕНИ ОТ ЗАКОНА СРЕДСТВА!

НА 21 януари 2020 г. ИНИЦИАТИВАТА „ЕДИНЕНИЕ“, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ, ПУБЛИКУВА ОБРЪЩЕНИЕ СЪС СЛЕДНИЯ ТЕКСТ:

„Управлението в България е превърнато в политическо самохвалство. Нация, която за 30 години е загубила 30% от населението си, а други 15% живеят извън територията ѝ, а повечето останали в Родината са съсипани от тревоги и лишени от идеали и надежди, е загиваща нация.

Държава, в която с капачки се купуват кувьози за новородените и с есемеси – дефибрилатори за болниците, е държава без управление. Държава, в която парламентът се ползва с 8% доверие, а съдът – с 12%, е територия без управление.

Държава, в която 30% от гласовете на изборите са невалидни, не е демократична държава. И държава, 70% от живеещите в която смятат положението си за „лошо“ или „недобро“, 30% от работещите и 67% от пенсионерите получават доходи под социалния минимум, не е социална държава.

Държава с всички тези недъзи не е европейска държава!“

Вече два месеца държавата ни ври и кипи! Народът иска незабавната и безусловна оставка на министър-председателя и на главния прокурор.

Младите хора от улиците и площадите трябва да вземат бъдещето си в свои ръце!

Валери е син на мой приятел и колега. Стои здраво на краката си работи яко. Фирмата им е пряко свързана с европейската индустрия. Има свое виждане за днешния и утрешния ден. На едно мнение сме, че прекомерната концентрация на капитал и финансовите спекуланти опасно сгъстяват световните кризисни цикли. Един ден гигантско цунами внезапно може да потопи икономиката на цялата планета.

Валери е убеден, че за да няма революция, капиталът трябва да се връща при работещите по прагматичен и социален начин. Засега богатите успяват да забавят упадъка на Запада с контрол и страх, но възможностите на интернет скъсаха веригите на техния информационно-пропаганден механизъм за въздействие и направиха хората свободни и способни да се организират и реагират в свой интерес.

За България сме убедени, че потъващият държавен кораб може да бъде спасен с кардинални реформи и преориентация към развитие на пазарно-социално общество по-скоро от шведски, швейцарски, австрийски модел, но не и от провалящия се неолиберален модел на САЩ.

Независимо от изхода от ситуацията с оставката на кабинета „Борисов-3“ едновременно с бъдещите извънредни или редовни избори за Народно събрание да бъде проведен референдум, на който българските граждани да вземат решение по кардинални въпроси за бъдещото ни развитие. Например:

да се развива ли и занапред България по досегашния модел на либерална демокрация?

– да се развива ли България по нов модел на социална демокрация в рамките на усъвършенствана Конституция? С електронно правителство и обработка на обществените поръчки, както и незабавни реформи на администрацията, съдебната и здравните системи?

– да зависи ли сигурността на България от предоставяните на ДПС изключителни права и привилегии според „българския етнически модел“?

– да бъдат ли сигурността на българите, тяхното спокойствие и равните им права и задължения в страната гарантирани единствено от Конституцията и от съответните държавни органи?

– да се забрани ли финансирането от чужбина на вероизповеданията и неправителствените организации в България?

– да бъдат ли решенията на референдума задължителни за Народното събрание, Министерския съвет и за Президента?

ДОЙДЕ ВРЕМЕ НАРОДЪТ ДА ПОТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ОТ РУШИТЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВНОСТТА И ГУБИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ! ДА ПОИСКА СМЕТКА ОТ ВИНОВНИТЕ ЗА 30-ГОДИШНИЯ СОЦИАЛЕН ГЕНОЦИД! ДА СПАСИ ПОТЪВАЩИЯ ДЪРЖАВЕН КОРАБ И ГО ПОВЕДЕ С НОВИ, ЧЕСТНИ И СМЕЛИ ХОРА КЪМ СПРАВЕДЛИВО, ЧОВЕЧНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВОТО!

ПРИЧИНЯВАНЕТО НА ВРЕДА ЗА ЗДРАВЕТО И СЪЗДАВАНЕТО НА ЖИЗНЕНИ УСЛОВИЯ, ВОДЕЩИ ДО ПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО УНИЩОЖАВАНЕ НА НАРОДА, Е ДЕЯНИЕ, НАКАЗУЕМО според Конвенцията за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид от 1948 г. Давност за подобен род ПРЕСТЪПЛЕНИЯ няма!!!

СПАСЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТНОВО Е В РЪЦЕТЕ НА НАРОДА!


Откъс от новата книга на Любомир Шопов. Titanik.bg, С., Спектър-Земя, 2020

  Любомир Шопов е дипломат от кариерата. Посланик. Кадрови служител на българското външно-политическо разузнаване. Автор е на книгите „Отдел „Трети“ (2012 г.), „Геноцид“ (2014 г.) и „Турският въпрос и държавната сигурност“ (2016 г.) Член е на Асоциацията на разузнавачите от запаса и на Национална асоциация „Сигурност“.