СЪБИТИЯ > Предстоящо
Конференция „Балканите в стратегическата визия на Китай“

06 ноември 2020

Институтът за икономика и международни отношения
Българското дипломатическо дружество
и фондация „Фридрих Еберт“

 организират онлайн конференция на тема

БАЛКАНИТЕ В СТРАТЕГИЧЕСКАТА ВИЗИЯ НА КИТАЙ

 с участието на вицепрезидента г-жа Илияна Йотова

 9 ноември 2020 г., понеделник, 10:00 – 12:30 ч.

 Линк за регистрация 

https://zoom.us/webinar/register/WN_m1DxOz7xSEqVHlI_vKsxMA

Конференцията ще може  да бъде проследена на живо и на

https://www.facebook.com/FESBulgarien

 ПРОГРАМА

09:30 Регистрация на участниците
10:00

 

Откриване

Хелене КОРТЛЕНДЕР, директор за България, Фондация „Фридрих Еберт”

Андрей КАРАСЛАВОВ, председател на УС на БДД

10:10 Въвеждащо изказване

Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България

10:30 Китай: новият глобален играч на Балканите

Проф. Стефан ХАДЖИТОДОРОВ, Център за изследвания по национална сигурност и отбрана, БАН

10:45 Балканите в китайския геополитически модел

Доц. Мариана ТИЕН, китаист в БАН, главен секретар на Глобалния център за партньорство „Китай-ЦИЕ“ („17+1“)

11:00 Инициативите „17+1“ и „Триморие“– икономически измерения и военнополитически цели?

Валентин РАДОМИРСКИ, изпълнителен директор на ИИМО

11:15 Българо-китайските отношения: постижения и предизвикателства

Ангел ОРБЕЦОВ, бивш посланик на България в Пекин

11:30 Дискусия

Модератор: Любомир КЮЧУКОВ, директор на ИИМО

12:30 Край на дискусията

 Нарастващото внимание на геополитическите играчи към Балканите и Черно море ги правят една от пресечните точки както за съперничество, така и за лансирането на конкурентни проекти. И ако за НАТО и Русия военната компонента е водеща,  то на този етап Китай залага главно на икономическата и инвестиционна експанзия и на „меката“ сила на културната си дипломация. От друга страна, зад икономическата фасада на инициативата „Пояс и път“ прозират и сериозни политически и военностратегически интереси. Пандемията допълнително засили противоборството за световно лидерство, на първо място между САЩ и Китай, превръщайки го във всеобхватно и дългосрочно.

Членството на България в Европейския съюз и НАТО ѝ предоставя възможности да участва активно във формирането на общоевропейски подходи, а и очакванията на партньорите са тя да даде добавена стойност при определяне политическите позиции спрямо процесите на Балканите и в Черноморския регион.

България изпитва сериозна необходимост от чужди инвестиции за стратегически проекти, които Китай може да предложи. Но изменената динамика на международните отношения и по-тясното обвързване с китайските инициативи може да внесе напрежение в рамките на ЕС и отношенията със САЩ, а и с Русия. Същевременно се наблюдава засилена активност на повечето съседи на България към Китай.

Какъв е верният баланс между китайската стратегия и българските интереси и ще успее ли страната ни да го намери? На този въпрос ще търси отговор дискусията по време на конференцията.