АНАЛИЗИ > СТАТИИ
АМЕРИКАНСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ, КОРОНОВИРУСЪТ И МРАЧНОТО БЪДЕЩЕ ПРЕД НАС

Васил Проданов - 15 април 2021

Тези дни американските разузнавателни агенции публикуваха свой доклад  от 27 страници, озаглавен „Годишна оценка на заплахите“, който е представен в Конгреса за обсъждане на закрити сесии. В него те ни казват какво да очакваме в близко бъдеще. Кои са някои от заплахите, чертаещи идното, които откриваме в него?

Заплахите в здравната сфера ще продължат да действат.

Най-пострадали ще бъдат по-бедните държави и по-бедните социални групи, чийто достъп до адекватно здравеопазване допълнително ще се влоши. Всъщност по време на пандемията през последните две години нарастващо количество хора не можеха да получат адекватна здравна грижа, тъй като основните ресурси и усилия на медицинските системи бяха насочени към справяне с короновируса. Типичен пример са милионите заразени от спин в тропическа Африка. Паралелно с това в много страни, където вилнеят полиомелит и морбили рязко намаляха възможността за ваксиниране. По същество навсякъде пада равнището на лечение на всички останали болести.

Същевременно световното население остава уязвимо на нови избухвания на инфекциозни болести, тъй като причините за това не изчезват и ще се засилват, свързани са с овладяване от хората на нови територии от природната среда, бързата и непланирана урбанизация, устойчиви конфликти и хуманитарни кризи, увеличаване на международните пътувания и търговия, публичното недоверие към правителствата и работещите в здравната система.

Ще се засилват заплахите в икономическата сфера.

Според американската разузнавателна общност, която е една от най-големите организации на шпиони и аналитици в света, „икономическите и политическите последствия от пандемията ще вилнеят по света в продължение на много години“. Нарастващото количество пари, раздавани от правителствата водят до опасно задлъжняване. По-бедните държави, които не могат да печатат трилиони като Америка вече вървят към опасно задлъжняване и няма да имат възможност да предприемат мерки за смекчаване на икономическите последствия от кризата. Особено тежко ударени ще бъдат тези, които разчитат на туризма, износа на петрол, пари изпращани от емигранти на своите близки. Тук България, при която парите на емигрантите са основна чуждестранна инвестиция е типичен пример.

Пандемията ще доведе много държави и големи социални групи до икономическа катастрофа. Според Международната организация на труда през 2020 г. 114 милиона души по света за загубили своята работа. Коронавирусът доведе до недостиг на средства за храна и до глад нарастващо количество хора. Количеството на хората по света, които не могат да си осигурят достатъчно храна, за да живеят, се е удвоило от 135 милиона през 2019 г. на около 270 милиона през 2020 г. и се очаква да нарастне до 330 милиона до края на тази година.

Тази тенденция ще продължава. Социалноикономическото неравенство ще се се изостря. Икономическите последствия от пандемията ще засилят нестабилността на много държави, тъй като хората ще са все по-отчаяни от взаимосвързаните бедствия на болести, смърт, спад на икономиките, загуба на работни места, разкъсани вериги на доставки. Най-тежко ударените от здравните и икономически бедствия държави ще изпаднат във финансови и хуманитарни кризи, които ще повишат вероятността от разпадащи се правителства, вътрешни конфликти, масови протести, нови миграционни вълни. Наличието на такива вълни от Централна Америка вече се вижда по американските граници.

Ще се изострят климатичните заплахи.

2020 година беше рекордна в температурите и предизвика огромни климатични бедствия, засягащи милиони хора. Климатичните промени и екологичната деградация на природната среда ще създават пряки и непряки заплахи, включително рискове за икономиките. Климатичните бедствия и промените до които води екологичната криза носят със себе си като следствия социална и политическа нестабилност, нови здравни рискове, хуманитарни проблеми, климатични бежанци, нови сфери на геополитическа конкуренция, които ще бъдат доминиращи през следващото десетилетие. Ще водят до нови вълни от болести, ще заплашават снабдяването с храна, засилват политическата нестабилност. Повишваването на температурите ще увеличава климатичните бедствия, наводнения, пожари, водещи до смърт и огромни икономически загуби. Ще са фактор за недостиг на прясна вода и храна, за социални протести и войни за вода.

Екологическата деградация, резултат на гигантски количества отпадъци, заплашва здравето и живота на милиони хора, ще води до нарастваща податливост към нови епидемии и пандемии, ще предизвиква социални протести. Замърсяването на въздуха през 2019 г. беше четвъртия основен фактор за преждевременна смърт на хората, довел до смъртта на около 7 милиони души само за една година. Тази тенденция продължава и ще се засилва, ако не се предприемат радикални мерки за възспирането й.

Ще се разгръщаг геополитическите заплахи.

Американските разузнавателни органи виждат основни заплахи, с които ще водят битка през идващите години в четири основни държави – Китай, Русия, Иран и Северна Корея. Тази битка вече върви и ще става все по-силна.

Водещо място сред опасностите за САЩ  американските разузнавателни органи отреждат на Китай. Те са притеснени от това, че той ще продължи своя възход на алтернативна сила, налагайки нови международни норми, подбивайки влиянието на САЩ и увеличавайки своята роля в света. Ще демонстрира своя успех в справянето с Covid-19 като доказателство за превъзходството на неговата система. Ще продължи да бъде основна заплаха за технологическата конкурентоспособност на Америка.

Засилват се тенденциите на самозатваряне на държавите, които стават индикатор на край на досегашната вълна на глобализация. Ще се изострят геополитическите противоречия, особено между големи сили като САЩ, Китай, Русия, които ще се борят за глобално влияние във времена на изострящи се кризи, в които по принцип е нужно по-голямо сътрудничество.

Във възход са феномени като „ваксинен национализъм“ и „ваксинна дипломация“.  От една страна „ваксинния национализъм“ ограничава ваксините в държавите, които ги произвеждат или имат достатъчно средства да ги купят, а от друга страна „ваксинната дипломация“ е споделяне на своя ваксина с други страни с цел да получиш съответните политически и дипломатически ползи в отношенията с тях, да създадеш с тях съответните съюзи. САЩ традиционно са били свързани по различни начини със силни взаимовръзки с латиноамериканските страни, но сега Русия и Китай споделят с тях ваксини и засилват своето влияние, което американците разглеждат като опасност за себе си.

Все по-значими ще стават технологичните заплахи.

За Съединените щати те са свързани преди всичко с нарастващите технологични възможности на Китай и Русия, с това че те оспорват американското технологично и икономическо лидерство. Целта, които си е поставил Китай да постигне водещи позиции в света в новите технологии до 2030 г. е разглеждана като заплаха за САЩ, тъй като тези технологии може да се използват и за разузнавателни и военни цели. Американците са притеснени от това, че развитието на науката и технологиите се разглеждат от Русия като приоритет на националната сигурност. Не искат да приемат задачата, която си е поставила тя да запази своя технологичен суверенитет. Тук може да се прибави известното изказване на Путин, че който стане лидер в изкуствения интелект ще владее света.

Бързото разпространение на технологии също така е свързано с нарастващи възможности те да да попадат в ръцете на малки групи и индивиди, които да ги използват като инструмент за социална дестабилизация и насилие. Киберрисковете, идващи от една или друга държава или отделни групи също ще стават все по-опасни.

Ако трябва да се синтезира анализът на разузнавателните агенции на страната световен хегемон в света на неолиберален капитализъм през последните десетилетия, борещ се за запазване на тази своя хегемония, може да се направят два основни извода.

Първият е, че през следващите години ще живеем в един свят с нарастващи рискове, продължаваща здравна, икономическа, социална криза, нарастащи неравенства, засилващи се масови протести. Бих добавил, че капитализмът става все по-конфликтен, рисков и опасен за човечеството.

Вторият е, че САЩ вижда като своя основна опасност икономическият, технологическият, а от тук и военен възход на Китай, наред с него и Русия, Иран и Северна Корея и очевидно всички усилия на американските институции ще бъдат насочени към възпиране на този възход, което означава усилващи се геополитически битки и нарастващи рискове от военни конфликти. И тук може да се добави, че капитализмът в цялата си досегашна история при изостряне на противоречията се е характеризирал с опустошителни войни и смъртта на милиони хора.

 

 

.

Васил Проданов е член-кореспондент на БАН, професор, доктор на философските науки. Дългогодишен директор на Института за философски изследвания към БАН. В момента е преподавател в УНСС. Автор на 21 книги и стотици научни публикации в България, САЩ, Русия, Германия, Франция, Испания, Холандия, Полша и много други страни. Директор на Тракийския…