АНАЛИЗИ > ИНТЕРВЮТА
Американските санкции сега са производни от умишления фалит на КТБ

Цоня Събчева - 09 юни 2021
Кольо Парамов
 

Водещ: Г-н Парамов, България не е сред най-значимите приоритети на глобалната политика на САЩ. Защо се оказа под ударите на закона „Магнитски“ редом с Русия и Китай?

Кольо Парамов: Проблемът е фундаментален от гледна точка на спазване на демократичните принципи. И тук става въпрос за уточняване пред целия свят кой кой е, кой управлява, по какъв начин управлява и в крайна сметка какви са резултатите. Когато преди 6 години написах статия, че държавата на Пеевски се срутва, получих огромни напрежения и обиди за това, по какъв начин съм интерпретирал условията към написването на тази статия. Дори вашата колежка, главният редактор на вестник „Монитор“ ме изобрази така, като някакво изчадие и в някакви много негативни планове и т.н. Ето, дойде моментът в крайна сметка да видим по какъв начин вече са изобразени първопричинителите на голямата психологическа криза, която настъпва в България. Тази криза не е само финансова. Тя удря българската държава по много тежък, фундаментален начин от гледна точка на проблема: има ли държава в България, която да контролира такива като Делян Пеевски и дали те в усъвършенстван план могат да владеят и да диктуват работата в държавата? Проблемът е този и той е наистина фундаментален. Защото, ако на времето ние не обърнахме внимание още през 2014 г., когато го представиха за шеф на ДАНС, и не се замислихме, докъде може да стигнем, нямаше в 2021 г., когато сме на една крачка от Еврозоната, да се занимаваме с обяснение по алгоритъм, който започва от буквата „А“, за да стигнем до един момент до буквата „Я“ и да се ползваме от всички преимущества, прерогативи и възможности на ЕЦБ.

Водещ: Господин Парамов, сам ли е Делян Пеевски? Възможно ли е един човек да постигне това, за което го обвиняват или зад него стоят мощни кръгове финансови, икономически, политически – от страната и от чужбина?

Кольо Парамов: Много ви благодаря за този въпрос. Това е въпрос на въпроса. И сега, забележете, за какво става дума. Днес говорим за писмо на Министерство на финансите на САЩ, подписано по схемата на указа на президента, който след Министерство на финансите уточнява, кои хора в България са нарушили схема по възможността да бъдат неточни, неясни и безпринципни, и да са способствали за корупцията. Аз се питам, сам-самичък, е ли е възможно да се намери орган в света или в САЩ, след като Делян Пеевски има 19 адвоката в САЩ, не един, не два, не пет, не десет, 19 адвоката в САЩ и миналата година на тези 19 адвоката на датата 10 януари 2020 г. бяха отхвърлени всички внесени декларации, опровержения на дейността на самия Делян Пеевски. И аз се питам днес вече след 18 месеца, е ли е възможно самият Делян Пеевски да е разбрал за какво става дума? Той може ли сам самичък да прозре неговата зависимост или неговите действия, или неговите възможности и да седне и да каже: вижте за какво става дума, аз искам да ви призная оттук как се провокира българската национална политика и къде съм аз и по какъв начин мога да способствам да разкрия силата, модела, проекцията и партньорството ни, за да разберем какво значи демокрация в България?

Водещ: Искате да кажете, ако ви разбирам правилно, че господин Делян Пеевски е свидетелствал пред компетентните власти в САЩ за начина, по който се управлява България и начинът, по който се изгражда българската демокрация, това ли казвате?

Кольо Парамов: Аз желая да стане това, но той все още това не го е направил.

Водещ: Как си обяснявате, че всички опровержения, всички свидетелства срещу него са били отхвърлени?

Кольо Парамов: Не, напротив. Имам предвид, че онова, което написаха 19-те адвоката през януари миналата година не беше прието, то просто не беше прието и то не по „Магнитски“, а по закона „Рико“, което е много по-тежко, много по-важно и много по-смислено от гледна точка на професионализма на банкерството. Защото тук говорим за нещо много важно. Законът „Рико“ е много по-тежък, фундаментално много по-ясен и много по-директен като наказателна част, отколкото съобщителната част на закона „Магнитски“. Разликата е много важна.

Водещ: Господин Парамов, искам да ви помоля за уточнение за слушателите. Как се стигна до закона „Магнитски“ и до закона „Рико“? Откога компетентните органи в САЩ се занимават с корупцията в България?

Кольо Парамов: Вижте, в 2016 г. там започна работа по закона „Магнитски“, в 2018 г. започна работа по закона „Рико“. Защото, когато се започне работа по закона „Магнитски“ и се докажат възлови противоречия по отношение на изясняването на нарушенията, и те преливат в посоката на утвърждаване на огромен негатив, то тогава съответните органи в САЩ прехвърлят отговорността вече не само на съобщителна, а на наказателна отговорност от гледна точка на схема за носене на директната отговорност по отношение на „Рико“. И тогава прехвърлянето, работата по „Магнитски“ даде основание да се прехвърлим по закона „Рико.“ И по закона „Рико“ ние тогава в 2016-2018 г. благодарение на госпожа Вера Ахундова направихме пълен, директен, цялостен разрез на ситуационната база на фалита на КТБ, на умишления фалит, на реалния фалит на КТБ, на загубите, които бяха допринесени на държавата. И от целия там систематичен лаком кражбен и всякакъв друг фалит, дойдохме до извода, че трябва задължително да се носи и наказателна отговорност. САЩ и най-вече заместник-председателят на Нюйоркския окръжен съд прие възможността, защото той именно отговаря за закона „Рико“ като противоречие и като реализация в самите САЩ, та той прие, че отговарят на условията фактите и обстоятелствата, и данните, които ние дадохме, да се повдигне обвинение именно по закона „Рико“. И в продължение вече на трета година се работи в детайл, по микрон, час по час, човек по човек, сметка по сметка, превод по превод, за да се види кой е виновен, кой умишлено желае това да стане, кой умишлено е превзел тези части от парите, кой ги е получил парите, къде ги е превел парите и по какъв начин има собственост като такава.

Водещ: Значи това, което в момента избухна вече в България в публичното пространство, американските санкции, започва от фалита на КТБ, така ли?

Кольо Парамов: Точно, точка. Това е производната база на фалита на КТБ, умишленият фалит на КТБ, това е самото начало. Вчерашният ден е самото начало на един тежък, жесток, голям, комплексен, фундаментален проблем за развитието на демокрацията в България за 30 г. И сега тук виждаме как влакът тръгва, колко вагона има натоварени, кои са във вагоните, кои, как, по какъв начин се представят, кои по какъв начин искат да закрият тяхното участие, да излъжат, да се скрият от полето на въздействието и как. И ето тук сега идва моментът, в който излиза същността на действието на господин Пеевски, за да каже той в искрен и последователен план – аз какъв съм бил, кой съм бил, как съм действал, защо съм действал, какво съм получил и по какъв начин съм го интерпретирал.

Водещ: Т.е. вие очаквате, че господин Пеевски ще започне да признава своята роля и действията си през последните 10 г., така ли?

Кольо Парамов: Това е логиката. Това е желязната логика на хора, които преценят възможността и действието, защото един човек, който е натоварен с всички тези отговорности като желание, като модел на поведение, като експозиция и т.н., не може да остане под далечната мимикрия. Той е явен и в психологически план, той не може да издържи, за да баламосва американското правосъдие по елементарен начин, както може това нещо да го направи в България. Вие разбирате ли, че заместник-председателят на Нюйоркския окръжен съд се избира от 50 федерални щатски съдии. И този човек отговаря пред националното правораздаване на Америка, от 50 щата по най-тежкия проблем – закона „Рико“ и касае цяла Латинска Америка, целият свят, всички онези, които са пипнали един долар несъвместимо и неточно в джоба. Този човек разнищва казусът КТБ. Всичко по него се проследява под лупа. Там няма място за алабалистика или за неточни неща.

Водещ: Смятате ли, господин Парамов, че ще бъде оставен Делян Пеевски да направи тези признания?
Кольо Парамов: Задължително.

Водещ: Те ще го оставят, хората които са зад него в България и в други държави, той да постави бизнеса и политическата им съдба на риск? Вярвате ли го?

Кольо Парамов: Аз смятам, че той ще размисли и ще осъзнае, и ще разбере, дори и след вчерашната декларация, снощната декларация на ДПС, че застават зад него, той ще разбере, че тази базова кауза е пердута и тя го тласка към луната, в един момент не може да остане безучастен и ще проговори. Аз искрено се надявам на това. И това е здравият, логически, човешки, последователен смисъл на съдържанието като логика на този човек. Значи, при всички положения неговият принос е много съществен за България. Неслучайно, когато започнахме разговора, аз ви казах, че тази статия, която написах, че държавата на Пеевски, той трябва да разобличи именно това, създадената, използваната, проектираната и моделираната държава на Пеевски. Той самият Пеевски желае и се надявам в смислен план, че той ще осъзнае необходимостта той да развие тази теза в най-директен и в най-последователен план, за да може да направи обвръзките и да премоделира „аз“-ът си като проект на човешко отношение. В противен случай отиваме към вашето съмнение.

Водещ: Има и още едно съмнение, ако позволите, господин Парамов. При такива свидетелства винаги съществува рискът от оклеветяване, от сатанизиране на други фигури?

Кольо Парамов: Има го този момент. Но тук става въпрос за факти. И аз работя само с факти и затова съм твърде неудобен на някои от медиите, които досега защитаваха господин Пеевски. Тук става въпрос за факти. Имаме само няколко цифри, числа ще ви кажа. България има засечени българи от ЦРУ 4950 човека. Тези 4950 човека имат към 48, 5 милиарда долара в офшорни фирми. Значи, пита се в задачата, първо – кои са тези хора? Този отговор няма да бъде даден, защото има международно споразумение и в момента офшорните фирми са узаконени в схемата на ползване и т.н. На първоначален етап този отговор няма да бъде даден. Но на втория етап, когато се изваждат от тези 4950 човека трима, пет, десет човека – х, у, z и се вижда, кой къде е, кой какви пари е превел, за къде ги е превел, тъй като фактологическа наличност ще бъдат изведени и ще бъдат представени пред съда. А съдът ще вземе решение, наказателно решение, което ще се приложи в директен ясен, категоричен план по отношение на гледаното дело. И ще излезе с решение.

Водещ: Господин Парамов, кой ще поиска и пред кой съд ще бъдат извадени тези от 5000-те българи?

Кольо Парамов: Пред Нюйоркския окръжен съд. Доказателствената политика на Нюйоркския окръжен съд по делото „Рико“ е пряко отговорна за пет човека в България. Първият е Пеевски, следват двамата квестори на КТБ от момента на получаването на квестурата и заменянето на 880 милиона, и още двама човека , които са способствали в Балчик някакъв голям обект за 180-190 милиона долара да не стане. И още 98 американски вложители, спестители, които имат пари в КТБ, да не получат своите пари след фалита на банката. Това са хората в директен план, които поемат ангажимента да поставят иска към БНБ, респективно към Република България да възстановят разликите от своите загуби с главница, лихви, пропуснати ползи и всичко останало, както се полага.

Водещ: Т.е. вие очаквате, че това ще бъде една от първите последици от гръмналата вече история по закона „Магнитски“.

Кольо Парамов: Точно така, благодаря за заключението. Това е най-важното. Т.е. това е фундаментът, върху който стъпваме на 30-годишнината от промяната. И искам да концентрирам вече това с последното изречение, че видите ли, както е казал Атанас Буров „България, като че ли има навика на 30-40 г. постоянно да сменя своя елит заради миналите груби наивни и нагли пропуски, които умишлено се създават“.

Източник - ИА Фокус