АНАЛИЗИ > КОМЕНТАРИ
Защо искате да закриете енергийната независимост на България, господа министри?

Сърнела Воденичарова - 15 септември 2021
Току-що говорих с човек от Марица изток.
Министрите Петков и Василев на 13.9. са казали на хората там в неправ текст, че Марица изток и рудниците няма да ги бъде. Говорили за частни индустриални паркове, питали хората какви искат да станат. Нашите отговорили, че искат космонавти да станат, но са миньори и са такива от поколения.
Въпреки че има начини за решаване на проблема с въглеродните емисии, които утежняват цената на тока от Марица изток, министрите не спрели да натискат работещите хора към идеята за ЧАСТНИ индустриални паркове.
Въпреки че при преработката на СО2 България дори ще печели, министрите на финансите и икономиката, останали сякаш глухи и едно си знаели – индустриални паркове.
Защо?
Защо, след като можем да печелим от СО2 емисиите, искате да ликвидирате тази златна кокошка?
Защо искате да премахнете предприятието, което осигурява половината ток на страната, че и региона захранва?
Защо искате да оставите стотици хиляди българи на улицата?
Защо искате да закриете енергийната независимост на България, господа министри?
Този филм сме го гледали вече:
защото е държавна Марицата, защото големият капитал, който ви дърпа конците и ви гласи за нови месии, не търпи държавни структури.
Защото така ви обучават в Харвард – да ликвидирате всяка национална независимост.
Да отнемате суверенитет.
Чаровната усмивка на министъра няма да ни помогне. Тя подвежда към капан, в който цялата приватизация и ликвидация досега ще ни се види като леко убождане.
Повсеместно обединение, хора, това е лекарството за всичките ни болести.
Тук можете да видите срещата на работниците с министрите: https://www.facebook.com/TVZagora/videos/1032044420884792
Източник - Фейсбук