СЪБИТИЯ > Дискусии
Среща онлайн с проф. Бранко Миланович на тема: „Бъдещето на капитализма и неравенството„.

Боян Дуранкев - 25 октомври 2021
От 18.00 часа днес – среща онлайн с проф. Бранко Миланович от Ню Йорк. Тема: „Бъдещето на капитализма и неравенството„.
„Това ще бъде събитие, което не се случва всеки месец. Имаме среща с проф. Бранко Миланович – един от първите 50 мислители в света на 2020 г. Той е човек,  получил изключителни награди, каквато е наградата за Разширяване на границите на икономическата мисъл.
Книгата му „Само капитализъм“  е преведена буквално на всички най-важни световни езици,  разказа в ефира на Радио София проф. Боян Дуранкев.
По думите му, в книгата е описано, че капитализмът е доминиращата социално-икономическа система в целия свят.
Заповядайте с нас:
Източник - Фейсбук
Проф. д-р Боян Дуранкев е преподавател в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Ръководител е на катедра „Маркетинг и мениджмънт“ във ВУЗФ и част от Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab. Специалист по глобалистика и стратегическо планиране. Автор е на…