АНАЛИЗИ > КОМЕНТАРИ
ЗА КАКВО СА ОСЪДЕНИ „ЖЕРТВИТЕ НА КОМУНИЗМА“?!

Панко Анчев - 03 февруари 2022
Снимка „Движение 23 септември“

Първи върховен състав на Народния съд – подсъдими са регенти, министри, дворцови съветници от кабинетите от 1940 до 1944 г.

Основните обвинени от този състав са: бившите регенти принц Кирил Преславски, Богдан Филов и ген. о.з. Никола Михов; бившите съветници на цар Борис ІІІ – Йордан Севов, Любомир Лулчев, Светослав Пименов, д-р Георги Хаджиев, д-р Петър Костов, Павел Груев, Петър Морфов, ген. о.з. Петър Жечев, Станислав Балан, Димитър Генчев; бившите министри от първия кабинет на Богдан Филов – Богдан Филов, Петър Габровски, Добри Божилов и още 10.

Втори върховен състав на Народния съд – подсъдими са 110 народни представители от ХХV ОНС от 01.01.1941 до 09.09.1944 г., като основните обвинения са:

– Одобрили и гласували присъединяването на България към Тристранния пакт;

– Одобрили пропускането на германските войски през България;

– Одобрили окупирането от нашите войски на югославски и гръцки територии;

– Гласували изменението на Закона за защита на държавата (ЗЗД); (В периода на Втората световна война ЗЗД има за задача да осуети
съпротивителните действия срещу участието на България във войната – бел. ред.).

– Гласували Закона за защита на нацията. (Законът за защита на нацията съдържа в себе си дискриминационни мерки почерпени от нацистката идеология. Неговата функция няма нищо общо с преодоляване на дадена кризисна ситуация за държавата, поради това той не би могъл да се окачестви като типично „извънредно законодателство“ позволено от Конституцията – бел. ред.).

Трети върховен състав на Народния съд – за съдене на обявените за „провинени“ български експерти по установяването на т.нар. Катинско клане и по трагедията във Виница.

Четвърти върховен състав на Народния съд – подсъдими са 140 души, бивши генерали и полковници, между които ген. Никола Жеков, ген. Христо Луков…

Шести върховен състав на Народния съд – подсъдими са 104 души – издатели и редактори на вестници, списания, писатели, артисти и др.

Седми върховен състав на Народния съд – главният подсъдим е Александър Белев – пълномощник на Министерския съвет и комисар по европейските въпроси и др…

Девети върховен състав на Народния съд – подсъдими са 86 бивши съдии и прокурори от специалните военни съдилища и Окръжните съдилища.

Десети върховен състав на Народния съд – като подсъдими са привлечени шестима ръководители на БНБ начело с управителя Кирил Гунев и 85 служители на БНБ с основни обвинения:

– БНБ купувала германската марка със скрита премия над 200%;

– Насочване на целия износ към Германия с нереален курс на германската марка;

– БНБ монополизира цялата търговия само в Германия, като намалява премията на златните валути от 35% на 25%, като с това БНБ остава без златни резерви…

 Дванадесети върховен състав на Народния съд – известен като „Гестаповския процес“. Подсъдими са 176 души, останалите на японската и италианското разузнаване, всички бранници, легионери, секретни сътрудници и 10 жени.

Тринадесети върховен състав на Народния съд – подсъдими са служители на жандармерията.

Източник - Фейсбук
Панко Анчев е български литературовед, литературен критик, публицист, историк и философ. Автор е на книги по въпросите на литературната история, културологията, философията на историята, политологията. Отговорен редактор на списанието за литература и изкуство „Простори“. Член на Съюза на българските писатели и българския ПЕН-център. Носител на национални литературни награди. Почетен доктор на Литературния институт „Максим Горки“ в Москва