АНАЛИЗИ > КОМЕНТАРИ
Няма такава държава!

Симеон Николов - 03 юни 2022

Комисията по досиетата започна да обявява за втори, трети и кой ли път лица с принадлежност към ДС и да оправдава проверките си с поясненията, че разкритите лица са починали или че са напуснали поста си преди повече от 20 г. Например: При проверката в Медицинския университет в София са проверени 37 лица. От тях с установена принадлежност към тоталитарните служби е едно лице, което е починало. Проверката във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Двама души, единият напуснал поста 1996 г., другият 2000 г. /т.е. преди 26–22 г./.

Защо повторно ги обявяват? На 01 юни НС прие окончателно поправки в закона за обявяване принадлежност към ДС, независимо дали вече лицето е било огласявано като служител или сътрудник при предишни проверки, което влезе в протворечие с решението на Върховния административен съд, което гласи, че Комисията по досиетата няма компетентност да обявява повторно лицата, чиято свързаност с бившите служби вече е обявявала. С това очевидно се спасява закриването на Комисията по досиетата, която отдавна е с изтекъл мандат, но е станала и ненужна.

Аргументът на депутатите от „Демократична България“, че законът не е завършил своята мисия, защото не е имало лустрация е абсолютно несъстоятелен. Да си спомним, че в останалите източноевропейски страни забраната за упражняване на дейност на определени държавни длъжности имаше срок от 10 –12 години в различните страни. А съответните Комисии отдавна бяха закрити! Но в България още паразитира такава структура.

Във време, когато хората изнемогват, а са изправени и пред още по–голям недостиг на средства да оцелеят, да прахосваш 9 млн. лева годишно плюс още толкова за сгради и леки коли, е престъпление!

Политици и депутати нямаха смелостта да признаят, че не бяха разкрити идеолозите, истинските виновници, а бе хвърлена колективна вина на всички работили за системата, включвайки дори и военните. Но да продължаваш да прикриваш прахосването на 9 млн. годишно вече е наглост! Да продължаваме да се оправдаваме, че няма пари за построяване на детски градини и да очакваме разширяване на Закона с проверки на внуците на това поколение или домашните им любимци? Няма такава държава!

Източник - Фейсбук
Симеон Николов е български дипломат, заместник-министър на отбраната през периода 2005-2008 г. Завършил е Техническия университет, Дрезден, ГДР. Работил е в Министерството на външните работи, има 2 мандата в Германия - в посолството в Бон и в дипломатическото бюро в Берлин. Достига до длъжност съветник в дирекция „Координация и анализи“. Работил е като главен експерт по международна политика и…