ВИДЕО
Анализ за отношенията България-Русия и България – Македония

Искра Баева - 06 юли 2022

Разговор с проф. Искра Баева

Източник -
Проф. д-р по история Искра Баева е родена в София, завършила е специалност история в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1974 г. Защитила е през 1982 г. дисертация на тема „Полската селска партия на Станислав Миколайчик, 1945-1948 г. “, след което става преподавателка по съвременна световна…