АНАЛИЗИ > КОМЕНТАРИ
В защита на 24 май

Искра Баева - 22 юли 2022

В напрегнатата политическа ситуация, в която се намира България вече повече от две години, а през последните месеци и цяла Европа, има политици, които не пропускат никоя възможност да „ловят риба в мътна вода”. Така тези дни за пореден път им дойде на ум да предложат смяната на националния ни празник. Този път не просто да премахнат Трети март от празничната ни система (ах този срам, че началото на модерната българска държава е свързано с тази „лоша” тогава и сега Русия!), а и да го заменят с безспорния празничен 24 май.

Няма да се опитвам да обосновавам защо Трети март е естественият национален празник. Това е ясно разбираемо за всеки, необременен от текущите политически страсти. А и стана досадно непрекъснато да повтаряме исторически доводи и да ни отговарят с митове и легенди. Думата ми е за друго.

Искам наистина добре да помислим каква е ролята на 24 май в българската история и в българското общество, за да си отговорим на въпроса наистина ли искаме да го преотстъпим на политиците?

Малко са държавите, които знаят точно кой и кога е създал азбуката, на която пишат. Докато ние, българите, знаем съвсем точно, защото още Черноризец Храбър е написал в „За буквите”: „ако запиташ славянските азбукарчета, като речеш: „Кой ви е създал азбуката или превел книгите?“, всички знаят и в отговор ще рекат: „Св. Константин Философ, наречен Кирил, той ни създаде азбуката и преведе книгите и брат му Методий“. И ако попиташ в кое време, то всички знаят и ще рекат, че през времето на гръцкия цар Михаил и на Бориса българския княз”.

И не само това. Същата азбука сме помогнали да стане писменост и на част от другите славяни, с което сме я направили международна, днес вече европейска и световна (благодарение на Русия – ох, пак тази лоша Русия!). В днешни времена, когато имаме все по-малко поводи да се гордеем с родината си, кирилицата е една от сигурните основи за гордост и защита на националната ни идентичност. Но това е символ на народа ни от древни времена, а не на съвременните политици.

Наистина ли искате да подарим и този народен празник на политиците? Те да ни поучават какво и как трябва да се прави на 24 май, да отменам чистата радост на децата от буквите?

Политици, умолявам ви, оставате ни светлия празник! Имате всички останали дни на разположение, не посягайте на този!

Проф. д-р по история Искра Баева е родена в София, завършила е специалност история в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1974 г. Защитила е през 1982 г. дисертация на тема „Полската селска партия на Станислав Миколайчик, 1945-1948 г. “, след което става преподавателка по съвременна световна…