АНАЛИЗИ > СТАТИИ
Какво свързва биологичните оръжия, семейството на президента на САЩ и вирусните епидемии

Сергей НИКОЛКИН - 10 септември 2022

Следващата седмица по инициатива на Руската федерация ще се проведе среща на държавите-страни по Конвенцията за забрана на биологичните и токсическите оръжия (КБТО), на която ще се обсъди неспазването от страна на САЩ и Украйна на задълженията по този международен договор. По време на събитието ще бъдат представени документални доказателства за нарушения от тези две страни на членове I и IV от Конвенцията. Както каза на брифинг на 3 септември генерал Игор Кирилов, началник на силите за радиационна, химическа и биологична защита на руските въоръжени сили, руската страна иска световната общност и организациите, отговорни за спазването на Конвенцията, да обърнат внимание на следните пет биологични заплахи.

Първо , в момента в непосредствена близост до границите на Русия има повече от 50 биологични лаборатории, модернизирани за сметка на Пентагона и контролирани от него. Общо, според китайското външно министерство, 336 биологични лаборатории в 30 страни по света са под контрола на военното ведомство на САЩ. В същото време тяхната дейност е придружена от влошаване на епидемичната обстановка за особено опасни и икономически значими инфекции, както и от появата на инфекциозни заболявания, които са нетипични за даден регион. По-специално, от 2010 г. на териториите на Руската федерация, граничещи с Украйна, е регистрирано увеличение на заболеваемостта от бруцелоза, кримска-конго треска, западнонилска треска, африканска чума по свинете, както и нехарактерно разширяване на обхвата на техните преносители.

През март тази година руското министерство на отбраната съобщи за участието на инвестиционния фонд Rosemont Seneca, който се ръководи от сина на президента на САЩ Хънтър Байдън, във финансирането на биолаборатории в Украйна. В същото време има тясна връзка между фонда и основните изпълнители на военното ведомство на САЩ, включително Metabiota, която заедно с Black and Veach е основният доставчик на оборудване за биолабораториите на Пентагона по света. В изпълнението на програмата освен Пентагона пряко участват Американската агенция за международно развитие, Фондация Сорос и Центърът за контрол и превенция на заболяванията. И научният надзор се извършва, наред с други институции, от Националната лаборатория в Лос Аламос, която навремето разработи ядрени оръжия като част от проекта Манхатън.

Руската федерация, като отговорен член на Конвенцията за забрана на биологичните и токсическите оръжия е напълно наясно с целия набор от заплахи, свързани с възможните последици от нейното нарушаване по време на работа в украинските биологични лаборатории. На руската страна стана известна информация за финансирани от САЩ биологични изследвания на територията на „квадрата“. Заповедта на Министерството на здравеопазването на Украйна от 24 февруари 2022 г. за спешно унищожаване на колекции от патогенни микроорганизми допълнително засили опасенията относно възможно нарушение на изискванията на членове I и IV от Конвенцията. Получените материали послужиха за основа на Русия да проведе разследване на биологичната дейност на САЩ на територията на Украйна. Резултатът беше следният.

Изследванията в украинските биолаборатории са проведени в съответствие със споразумението „За сътрудничество в областта на предотвратяването на разпространението на патогени, технологии и знания, които могат да бъдат използвани при разработването на биологични оръжия“ от 2005 г. между военното ведомство на САЩ и Министерството на здравеопазването на Украйна. Общите разходи на САЩ за тези биологични програми надхвърлят 250 милиона долара. Работата се координира от Дирекцията за намаляване на заплахите на Министерството на отбраната на САЩ (DITRA), изследването се провежда в секретност с ограничен достъп на украински специалисти до информация и помещения.

В момента има промяна в тактиката на американската администрация в опит да се оттегли от удара посочения отдел, чиято дейност стана обект на международно разследване. Според наличната информация, функциите на клиента на военните биологични програми в региона на Централна Азия са прехвърлени на граждански специализирани организации, чиято работа ще бъде под контрола на ВМС на САЩ, които са най-затворената структура.

Освен това Пентагонът възнамерява бързо да прехвърли програмите, които не са завършени в Украйна, в други страни от постсъветското пространство, както и в държави от Източна Европа (като България, Чехия) и балтийските страни. 

Разширяването на мрежата от биолаборатории, на базата на които е възможно да се създават и съхраняват компоненти на биологични оръжия, създава заплаха за военната сигурност на Русия. За разлика от ядрените оръжия, които САЩ разполагат на територията на страните партньори на НАТО, подобна политика на съюза в биологичната сфера им позволява неконтролируемо приближаване до границите на Руската федерация.

Второ , посоката на работата, извършвана от Пентагона, не съответства на текущите здравни проблеми на Украйна, основните от които са социално значими заболявания: морбили, рубеола, туберкулоза, СПИН. В същото време американските клиенти се интересуват от съвсем различна номенклатура, а именно: холера, туларемия, чума, кримска-конго треска, ханта вируси. Тези патогени са изследвани в рамките на така наречените украински проекти „Ю-Пи“ и „Теп“. Интересът на американските военни биолози се дължи на факта, че тези патогени имат естествени огнища както на територията на Украйна, така и на Русия и използването им може да се маскира като естествени огнища на болести.

Дейността на биологичните лаборатории и изпълняваната от Вашингтон програма за така наречената реформа на украинската здравна система вече доведоха до неконтролируемо нарастване на заболеваемостта от особено опасни и икономически значими инфекции. На територията на Украйна се регистрира увеличение на броя на случаите на рубеола, дифтерия и туберкулоза. Заболеваемостта от морбили се е увеличила повече от 100 пъти. Ситуацията с африканската чума по свинете се влоши значително, общите загуби на селскостопанската сфера в Източна Европа от това заболяване надхвърлиха 2,4 милиарда евро.

Като част от борбата с инфекциозните заболявания в Украйна, обявена от военното ведомство на САЩ и осигуряване на санитарно и епидемично благополучие, не се предоставя хуманитарна помощ, не се предприемат мерки за ваксиниране на населението и лечение на болните. Освен това дейностите по ваксиниране срещу морбили и рубеола са намалели със 70% в сравнение с 2008 г. Това повдига въпроса за истинската цел на провежданите изследвания.

Трето, една от приоритетните задачи на украинските лаборатории е да събират и изпращат в Съединените щати щамове на патогени на опасни инфекциозни заболявания – холера, антракс, туларемия. В същото време движението на патогени не се контролира в рамките на СЗО, КБТО или други международни институции. В съответствие с акта за проверка на колекцията от щамове микроорганизми в Научноизследователския противочумен институт Мечников в Одеса са съхранявани 654 контейнера с причинителя на антракс и 422 контейнера с причинителя на холера. В документа се отбелязва, че няма нужда да се поддържа толкова голям брой епруветки с еднакви щамове. В същото време номенклатурата и натрупаният брой опасни патогени поставят под въпрос превантивния, предпазния или друг мирен характер на извършваните дейности.

Според показанията на един от служителите колекцията на Одеския институт е била отнесена в САЩ през февруари 2022 г. Като се има предвид, че в американската програма са участвали 46 лаборатории, общият брой на изнесените щамове може да надхвърли 10 000. Наличните документи потвърждават множество случаи на трансфер в чужбина от Украйна на тъканни проби и човешки кръвен серум, както и опасни патогени и техните носители. Съединените щати и техните съюзници успяха да изнесат най-малко 16 000 биоанализа, което създава рискове от прехвърляне на чувствителна генетична информация в чужбина, както и заплахи за биологичната безопасност не само за Украйна, но и за всички онези региони, където са прехвърлени пробите.

Четвърто , в съответствие с наличните документи, в рамките на проекта U-P-8 са взети кръвни проби от четири хиляди военнослужещи в Лвов, Харков, Одеса и Киев за антитела срещу хантавируси, от четиристотин – за наличие на антитела към вируса на кримско-конгоанската треска. Такъв широкомащабен скрининг на имунитета може да се извърши, за да се оцени чувствителността на населението в региона към определени биологични агенти.

Заслужава да се отбележи решението, подписано от ръководителя на комисията по етика на Центъра за обществено здраве на Украйна на 12 юни 2019 г. като част от този проект. Документът свидетелства за провеждане на изследване с неизвестен риск за живота и здравето на участниците, както и за укриване на самоличността на субектите. Изследователската програма на този проект предполага само стандартна процедура за вземане на кръвни проби. Трябва да се помисли за какви последствия за живота говорят тестовете, ако документът предписва (цитат): „… незначителните инциденти с доброволци трябва да бъдат докладвани на Комитета по биоетика на САЩ 72 часа след инцидента, а сериозните, в т.ч. смъртта на тестовите субекти, – в рамките на 24 часа… ”?

Най-вероятно официалната изследователска програма е само „видимата част от айсберга“, докато на практика доброволците са били заразени с вируса на кримско-конгоанската треска, хантавирусите и причинителя на лептоспирозата. Фактите за тестване на военнослужещи и социално незащитени категории украински граждани се потвърждават от показанията на очевидци, интервюирани в рамките на парламентарно разследване в Руската федерация.

Пето , има информация за разработването и патентоването в САЩ на технически средства за доставка и използване на биологични оръжия на базата на БПЛА. Така Службата за патенти и търговски марки на САЩ издаде документ № 8 967 029 за безпилотен летателен апарат за разпространение на заразени насекоми във въздуха. В описанието на патента се посочва, че с това устройство вражеските войски могат да бъдат унищожени или дезактивирани без риск за американския военен персонал. В същото време, в съответствие със законодателството на САЩ, американски патент не може да бъде издаден при липса на реално устройство. Така може да се заключи, че контейнерът като средство за доставяне на биологични агенти вече е разработен и произведен.

Като се има предвид развитието в САЩ на технически средства за доставка и използване на биологично оръжие, интересът на Украйна към доставката на безпилотни летателни апарати е особено тревожен. Руската страна има потвърждение на искането на Украйна към турския производител на БЛА Bayraktar от 15 декември 2021 г. относно възможността за оборудване на този безпилотен летателен апарат със системи и механизми за разпръскване на аерозоли с капацитет над 20 литра. С обхват на полета на БПЛА до 300 км и оборудване на контейнери с биологични състави се създава реална заплаха от широкомащабно използване на биологично оръжие на територията на Руската федерация.

Руските експерти са особено обезпокоени, защото от 2001 г. САЩ блокират всякакви международни инициативи за проверка на КБТО. От 2016 г., от момента на стартирането на украинските проекти U-P, САЩ и Украйна умишлено премълчават за тях в годишните си доклади за изпълнението на Конвенцията като част от мерките за изграждане на доверие, въпреки очевидната им военно-биологична насоченост.

В този контекст трябва да се припомни, че британският Daily Mail писа още през втората половина на март, че синът на президента на САЩ Д. Байдън Хънтър е участвал във финансирането на американски изпълнител, специализиран в изследване на смъртоносни патогени в Украйна, както беше съобщено по-рано от руското Министерство на отбраната. В разследването си британското издание и авторите му се позовават на имейли, намерени в лаптопа на Хънтър. Става дума за споменатата по-горе компания Metabiota, която е основният доставчик на оборудване за биолабораториите на Пентагона по света. Компанията е работила в Украйна за Black & Veatch (B&V), американски отбранителен изпълнител с дълбоки връзки с разузнаването, който е изградил там лаборатории за анализ на смъртоносни болести и биологични оръжия.

Хънтър Байдън и колегите му от инвестиционната компания Rosemont Seneca Technology Partners събраха финансиране за технологични компании, една от които беше Metabiota. В същото време Хънтър участва пряко в дейностите на Metabiota в Украйна и помага при подбора на клиенти. Докладите за държавните разходи, анализирани от Daily Mail, показват, че Министерството на отбраната на САЩ е възложило на Metabiota договор за 18,4 милиона долара от февруари 2014 г. до ноември 2016 г., от които повече от 300 000 долара са отишли ​​за „изследователски проекти в Украйна“. Британците също така пишат, че Агенцията за намаляване на отбранителната заплаха на САЩ е възложила на B&V да построи лаборатория за биосигурност в Одеса през 2010 г., която „ще осигури подобрено оборудване и обучение за ефективна, безопасна и надеждна идентификация на изключително опасни патогени“. Не е без значение и това, че Metabiota също има тесни връзки с Института по вирусология на Ухан, което е пряко свързано с началото на т.нар. епидемии от COVID-19.

Във връзка с горните факти Руската федерация многократно се е обръщала към САЩ и Украйна на различни международни платформи с искане за изясняване на следните въпроси:

  • защо работата е извършена специално по поръчка на Пентагона и тяхната тематика не отговаря на неотложните проблеми на здравеопазването в Украйна;
  • какво скриха американците, когато извършваха работа в условията на секретност и ограничен достъп на украински специалисти до информация и помещения;
  • защо бяха изнесени от територията на Украйна щамове на патогенни микроорганизми – потенциални агенти на биологични оръжия и биоматериали на украински граждани без ясна декларирана цел;
  • защо фактите за сътрудничество във военно-биологичната сфера бяха премълчани в международните доклади на КБТО, докато Съединените щати блокират развитието на своя механизъм за проверка от 2001 г.;
  • Защо американски служители, включително заместник-държавният секретар Виктория Нуланд, са толкова загрижени за възможността за прехвърляне на резултатите от дейността на Министерството на отбраната на САЩ в Украйна и материали в биологични лаборатории под контрола на руски специалисти?

Според началника на войските за радиационна, химическа и биологична защита на въоръжените сили на РФ И. Кирилов сега в чуждестранната преса има публикации с нервна реакция от страна на Вашингтон на изключително чувствителни документи, публикувани от Министерството на отбраната на Руската федерация. Журналистите отбелязват, че американските разузнавателни служби предприемат безпрецедентни мерки за това руската страна да няма потенциални свидетели, близки до изпълнението на затворени военно-биологични проекти на Пентагона в Украйна. Подобни опасения на Белия дом за пореден път потвърждават заплашителния характер на военно-биологичната програма на САЩ, прикрита като мирни цели, както за Русия, така и за цялата световна общност.

Източник - Ритм Евразии