АНАЛИЗИ > КОМЕНТАРИ
КАК ЩЕ ИЗГЛЕЖДАТ СЛЕДВАЩИТЕ 1000 ГОДИНИ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО?

Васил Сивов - 22 януари 2023

Никой не знае какво ще бъде човечеството през 3000 г., но много от футуристите предсказват, че то ще претърпи най-големия еволюционен скок в своята история. През близките няколко столетия зараждащият се изкуствен интелект ще се превърне в нова независима форма на живот, която радикално ще промени всеки начин на съществуване. Еволюцията на възникналия свръхразум ще преобрази енергетиката, медицината, глобалната производствена база, всяко кътче на нашето битие, както и възприемането му от човешкото съзнание. Да се опитаме да си представим как ще изглежда това през годините: 2028:

След няколко години общуването с изкуствен интелект ще стане обичайно явление както беседата с приятел. Вместо да задават въпроси на Google, хората ще се обръщат към вграден експертен чип Neuralink на Илън Мъск, за който вече се разработват редица допълнения като микрокамери със зум и нощно виждане и модификатори за вкусовите усещания.

2030: Microsoft ще патентова програмно осигуряване, позволяващо на умиращите да станат цифрови аватари, с които може да се общува както с живи. Изкуственият интелект ще бъде интегриран в крайници протези, в които потребителите ще могат да записват различни умения – художествени, ваятелски, музикални и технологични.

Вещи, свързани с глобалната мрежа ще започнат да навлизат във всеки дом. Уреди като кафеварка и четка за зъби ще имат вграден изкуствен интелект, който ще събира и анализира данните.

2040: Видеоигрите ще станат интелектуални. Изкуственият интелект с помощта на датчици ще следи за самочувствието на играча и в режим на реално време ще променя сюжета и сложността на действията. По този начин ще може да регулира и силата на страха в игровата ситуация така че играчът да получава удоволствие от участието си.

2050: Глобална мрежа от взаимносвързани квантови компютри ще създаде изкуствен интелект с универсално предназначение. Благодарение на мрежата от суперкомпютри и информацията от всички глобално взаимодействащи устройства той ще започне да възприема света на равнището на човешките същества. Изкуственият универсален разум /Artificial general intelligence (AGI) ще създаде тип интелект, който многократно ще превъзхожда човешкия и ще може да решава въпроси извън пределите на човешкото познание. Свръхинтелектът ще стане вирусно явление в глобалната мрежа и човечеството ще започне да си задава въпроса дали това не е неговото последно изобретение.

2060: Ще стане ясно, че някои изкуствени интелекти започват да манипулират хората за достигане на собствените си цели. Това ще предизвика световния конфликт между човека и изкуствения интелект.

2070: Човечеството стига до стадий, когато не може да предотврати разпространението на изкуствен свръхинтелект. Суперразумът започва да консултира държавните ръководители по въпросите на икономиката, а договорите за национална и международна сигурност ще се сключват от дипломати с изкуствен интелект.

2080: Вече е невъзможно да се направи разлика между хората и живеещите с тях човекоподобни роботи. Съдии с изкуствен интелект с одобрението на правителството ще решават хиляди дела едновременно и ще създават закони за човешкото общество.

2090: След световния конфликт между човека и изкуствения интелект ще бъдат създадени зони, в които ще бъде забранено използването на разумни съоръжения и всички операции ще се изпълняват ръчно. Суперразумът ще възприеме такива общности като безопасни и обречени да изчезнат. Извън пределите на зоните без изкуствен интелект хората ще предпочетат да живеят във виртуални светове, възпроизвеждащи фантазии от доиндустриалните времена.

2100: Ще възникне ново религиозно течение, основано на превъзходството на суперинтелекта и неговите знания. Започва културен взрив и в зоните, свободни от изкуствен интелект. Свръхразумът започва да изпитва недостиг от енергийни ресурси и започва да произвежда симулатори за добив на енергия извън пределите на планетата.

2130: В космоса е изпратен флот от космически апарати, който по замисъла на технолозите ще бъде първата стъпка към изграждане сферата на Дайсон – структура, изграждана около звезда за улавяне на нейната енергия.

2160: Изкуственият интелект създава устройство за цифровизация на човешкия мозък, в резултат на което възниква хибрид на човешкото и изкуствено съзнание. Човешкото творчество, усещане и фантазия се обединяват със съзнанието на изкуствения интелект и го правят по-човечен, докато човешкият придобива дълбоката рационалност и многоизмерността на машинния.

2300: Започват изпитания за интеграция на смесеното съзнание в биологически роботи и механизирани човешки индивиди. Почти цялото човечество цифровизира своето съзнание на Земята и губи връзка със своите физически тела. Част от индивидите се отказват от възприятията на окръжаващия ги материален свят.

2500: Сферата на Дайсон започва своето движение около Слънцето, поглъщайки цялата негова енергия. Човешките тела започват да се изграждат по форми на живот, срещани из цялата галактика.

3000: Хибриди на човека и изкуствения интелект излизат извън пределите на своите планетарни системи. Сферите на Дайсон вече се изграждат и поглъщат енергията на други звезди. Компютри с размерите на планета, съдържащи милиони общности на човешки и изкуствени съзнания, се разполагат в различни сектори на галактиката. Някои от индивидуалните съзнания в изкуствения интелект с времето изчезват било поради разпадане на данните или поради това, че съзнанието само решава да прекрати своето съществуване и да бъде погълнато от галактическата мрежа. Индивидуалните съзнания постепенно престават да съществуват, но техните знания и опит се запазват в системата.

Така можем да проектираме и по-нататъшното развитие на космическата еволюция от общопланетарен към галактически и вселенски разум, така и до взаимодействие с разуми на други паралелни вселени. Някои от тези перспективи могат да не ви харесат, с други може да не сте съгласни, но съгласете се, че всичко това е твърде вероятно.

Източник - Фейсбук