АНАЛИЗИ > КОМЕНТАРИ
Времето тече и всичко се променя, само Пирамидите остават вечни!

Лозан Миладинов - 11 март 2023

Всъщност Пирамидите са първите паметници, паметници на владетелите на древна цивилизация, паметници носещи информация за времето в което са въздигнати, паметници носещи послание за бъдещите поколения, паметници неподвластни на времето и ежедневните нрави.

Поставяйки основата на вечността паметниците са и ще останат вечни, дори и да бъдат разрушени, споменът за тях ще остане, дори да бъдат скрити, тяхното послание остава да витае във въздуха, дори и да бъдат претопени, металът от тях ще бъде откриван навсякъде.

Паметникът на съветската армия ще остане там, където е въздигнат! Дали ща го съборят, преместят, Той винаги ще остане там, където е в момента и, винаги когато хората минават през това място, неговата сянка ще се спуска и ще предизвиква у едни сълзи, у други страх, у трети неразбиране.

Слушах прекрасните ни медии дето са подредени на 100 и кусор място по обективност и ако им вярва човек ще рече, че Паметникът вече е премахнат, унищожен, зачеркнат завинаги и целокупният народ танцува отгоре му подобно на френския. Но в една неангажираща анкета по програма Хоризонт на БНР, за уплах на водещата, на въпроса „Трябвали да се премахне Паметника“, от седем обадили се, шест заявиха своето твърдо „НЕ“!

Ще се спра на седмата, която бе съгласна. Представи се като 70 годишна бивша учителка по литература, дъщеря на професор, възпитавана правилно и знаеща историята (така се представи тя). Нейните аргументи бяха цитирам: „мястото на този „Шмайзер“ не е там, стига с тези оръжия, стига с тези военнолюбци, проповядващи война!“

Уважаема „учителко“, първо, не знаете нищо за историята, защото ако това което държеше войника е „Шмайзер“, то сега по цяла София щяха да се веят знамена със свастика и едва ли българският народ щеше да бъде повече от 100 000 души – такава е доктрината на нацистите.

За сведение на всички, които „знаят историята“, „Шмайзерът“ е немско производство, един отличен за времето си автомат, появил се в редиците на елитните СС части във втората половина на ВСВ. Съветските войници по това време са въоръжени с картечен пистолет „Шпагин“ и именно него държи войнът на Паметника. Както се вижда, малката разлика, през призмата на историята е всъщност огромна поредица от възможни събития.

Второ, ако следваме логиката на бившата учителка да премахнем оръжията от паметниците то задължително трябва да премахнем паметника на „Цар Освободител“. Че там гъмжи от пушки, щикове, саби, дори богинята на победата е вдигнала високо меч.

Паметникът „Шипка “ задължително, – та той е накичен с оръдия и снаряди като коледна елха с украса.

След това тръгваме по Европата и започваме да премахваме всичко с оръжия по него, на първо място Триумфалната арка в Париж. А иконите на св. Георги, който убива с копие една твар, направо да се заличат.

Защо ви занимавам с тази бивша учителка? Защото тя е като представителна извадка на тези, които искат събарянето на Паметника, а именно посредственост, но подплатена с високо самочувствие и его. Та тази учителка е учила деца, посявала у тях своята посредственост и се е клонирала чрез тях в бъдещето!

Програма „Хоризонт“ продължи с репортажи за отбелязване спасяването на българските евреи. Репортерите бойко взимаха интервюта от преживелите това събитие възрастни евреи или техни наследници, които до един изказаха благодарност първо на освободилите ги от трудовите лагери руските войници и след това на българските, застъпили се за тях.

Горките репортери, чудеха се как да игнорират това БЛАГОДАРЯ Ви РУСНАЦИ! Но „казана дума – хвърлен камък“, а евреите още от Давидово време знаят да хвърлят камъните точно.

Вторият камък, запратен от еврейската прашка чрез тези спомени беше, че в специални трудови лагери са изпращани евреи, в подготовката за депортация към Треблинка, в приемането на закона „За защита на държавата“. Всичко това е дело на фашисткото правителство и властите в България по онова време. Значи излиза,че според евреите в България е имало фашизъм, а ако един евреин не може да разпознае какво е фашизъм, кой ще може?

Онази учителката ли ?

Източник - Фейсбук