ВИДЕО
Д.н. Иван Габеров: Вкарват ни в измислена историческа матрица

23 май 2023

Разликата между вяра и религия;

Защо богомилството не е религия;

Богомилите не са катари;

Какво се крие в думата „Българи“;

Първо ли е Първото българско царсво според официалната история?

Историческите и астрономическите маркери;

Преводи без речник, на оригинали, които липсват;

Абсурдността и спекулативността на историческата матрица, подменяща действителност – нерелигиозна, а ведическа, в която няма социална принуда и стоково-парични отношения;

Загадките около Витлеемската звезда;

Кога всъщност е живял Александър Велики?

Неизвестните 1150 години от историята

Арийският свят и неговата социална матрица Синархия е заменен от англосаксонския свят – анархия.

Англия – новата Венеция; Логистиката и разузнаването – венецианските изобретения;

Лихвата и банкирането, единната религиозна доктрина – протестанство, Вестфалския мир1648 – какво е имало преди тази геополитическа конструкция, вменена ни с историческото познание?;

Какво представлява Европа?

Тара – небесният космически принцип; Траките/Тараките – наследниците на ариите/арийците – неетническа цивилизация;

Войната в Украйна – война за промяна на паричния модел – премахването на англосаксонския доларов монопол;

Къде е България?