АКЦЕНТ
Върви, народе възродени!

23 май 2023

130 години химн на българската просвета, „Химнъ на Св. св. Кирилъ и Методи“

11 май стана празник народен, празник, който ни напомня нашето преминало и настояще, и празник, който трябва да ни въодушевява с идеята за пълно духовно и политическо освобождение.“

Христо Ботев, 1867 г.

Денят 11 май е общият църковен празник на двамата светии. Във възрожденските източници първите известия за празнуването на Кирил и Методий на 11 май, се срещат в „Христоматия славянского язъка“ от 1852 г. на Неофит Рилски. Денят на честването на двамата братя става най-яркия израз на националната идентичност, на българското преклонение пред образованието, науката и културата. Почита се от църквата на 11 май. Светското, гражданското и държавно честване е на 24 май.