АКЦЕНТ

22 септември 2023

На 22 септември 1908 г. българската държава отхвърля политическата и финансовата си зависимост от Османската империя наложена ѝ от големите европейски държави с Берлинския договор. Обявена е Независимостта на България. Независимото Царство България е признато от Великите сили през пролетта на 1909 г.