АНАЛИЗИ > СТАТИИ
Правителството се кани да разреши безконтролно ГМО в България

09 ноември 2023
Световен марш срещу Монсанто, 23 май 2015 | Без Лого

Без обществено обсъждане и против волята на близо 90 процента от българите, българско правителство планира да подкрепи унищожаването на българското земеделие, поминъка на малките производители, биоразнообразието и правото на избор на храна, алармират от “За да остане природа в България”

Коалиция “За да остане природа в България” настоява правителството на България да отстоява ЕС да не допусне премахването на регулациите, защитаващи европейските граждани от неконтролируемо разпространение на генетично модифицирани организми (ГМО) в природата и храната ни, пише в отворено писмо, изпратено до министър-председателя акад. Николай Денков, министъра на земеделието и храните Кирил Вътев, министъра на околната среда и водите Юлиян Попов и директора на Център за оценка на риска по хранителната верига д-р Койчо Коев, както и до медиите.

В писмото се изтъква, че за първи път от 2015 г. след влизането в сила на Закона за ГМО, “без обществено обсъждане и против волята на близо 90 процента от българите, българско правителство планира да подкрепи унищожаването на българското земеделие, поминъка на малките производители, биоразнообразието и правото на избор на храна”.

Коалиция “За да остане природа в България” настоява българското правителство да не се поддаде на натиска отвън и спешните срокове, пред които е изправено, за издаване на положително становище за премахване на регулациите за новото поколение генетично модифицирани растения – нови ГМО или така наречените “нови геномни техники” (НГТ).

С подобно действие правителството ни ще отвори широко вратите за ГМО в България и ще обрече българските граждани на неконтролируемо излагане и разпространение на ГМО у нас, което ще има дългосрочни и сериозни ефекти както върху здравето на населението, така и върху българската природа”, пише още в писмото.

В него се припомня, че забраната за ГМО бе резултат от обществена кампания против допускането на ГМО у нас.

На 5 юли 2023 г. Европейската комисия (ЕК) публикува законодателното си предложение за премахване на регулациите за новото поколение генетично модифицирани растения – нови ГМО или така наречените “нови геномни техники” (НГТ). Предложението премахва изискванията за етикетиране, проверките за безопасност и всякакъв вид процедури за отговорност за новите ГМО.

“Ако Комисията на ЕС постигне своето, потребителите, земеделските производители и преработвателите на храни вече няма да имат прозрачност дали растенията и храните, които отглеждат, купуват и консумират, съдържат нови ГМО или не“, казва д-р Светла Николова.

Коалиция “За да остане природа в България” смята, че новите генетично модифицирани организми (ГМО) трябва да бъдат етикетирани по такъв начин, че потребителите, фермерите, семепроизводителите, търговията и обработката да могат да ги разпознават и избягват по всяко време. Те също трябва да продължат да бъдат обект на оценка на риска и оценка в съответствие с принципа на предпазливостта на ЕС, а методите за проследяване и откриване трябва да останат изискване за одобрение за ГМО. Същевременно ЕС и националните правителства трябва да направят повече изследвания относно рисковете за околната среда, биоразнообразието и здравето на социално-икономическите въздействия на новите ГМО и разработването на общи методи за откриване.

“Въпреки амбициозните заявки на ЕК, че новите ГМО, получени чрез нови геномни техники, изпълняват целите на Зелената сделка и стратегиите “От фермата до трапезата” и “Биологичното разнообразие”, пускането на пазара на нови геномни техники растения, храни и фуражи е всичко друго, но не и устойчиво селско стопанство, тъй като няма налични доказателства за положителни ефекти от използването на НГТ в земеделието и храните по отношение на екологичните, икономическите и социалните въздействия”, пише в писмото.

В коалицията “За да остане природа в България” членуват Асоциацията на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българската федерация по катерене и алпинизъм, Българската федерация по спелеология, Българската фондация “Биоразнообразие”, “Грийнпийс България”, Екологично сдружение “За Земята”, Инициативата “Зелени Закони”, Информационният и учебен център по екология, Народно читалище “Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение “Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение “Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение “Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ “Св. Климент Охридски”, Софийско гражданско сдружение “Щастливеца”, гражданска група “Да спасим Иракли”, “Граждани за Рила” и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи.

Писмото е подкрепено и от Асоциация Биопродукти, Асоциация на българските села, Обединен пчеларски съюз, Национален съюз на градинарите в България, Асоциация на овощарите в България и Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция.

Източник - В-к Земя