АНАЛИЗИ > КОМЕНТАРИ
Някой вече спомня ли си?

О.з.полковник инж. Александър Димитров - 24 ноември 2023
На 24 юли 1974 година в енергийната мрежа на Народна република България е пуснат първият електрически ток, произведен в АЕЦ Козлодуй. Централата е най-големият производител на електрическа енергия в страната, като обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство. Официалното откриване е на 4 септември 1974 г.

Някой вече спомня ли си, че в един друг обществено политически строй, цистерните с гориво по ж.п.гарите стояха неохранявани, а за консумативи (ток, вода, парно, телефон) всяко семейство плащаше максимум по 3-4% от месечния си доход.

В този строй, задължително се ползваше 20 работни дни платен годишен отпуск, през който всяко семейство почиваше на море или балкан за което плащаше по-малко от месечната си заплата. През този строй демографския процес вървеше все нагоре и за около 45 години населението ни нарасна почти двойно със здрави, обучени и работоспособни хора.

Икономиката и селското стопанство се развиваха с такива темпове, че стойността на годишния ни вътрешен брутен продукт надхвърляше този на Гърция и Турция взети заедно.

През този строй нашите спортисти се връщаха от всяка олимпяда с по 30-40 медала от които минимум 10 златни.

През този строй станахме страната с най-силно развитата атомна енергетика в източна Европа.

През този строй страната ни се нареди между първите двадесет страни в света по развитие на съвременните технологии във всички сфери на живота.

През този строй, стотици хиляди западняци идваха да си лекуват зъбите в България, където денталната медицина беше на световния върх.

Списъка е дълъг……..

Вижте също „България, която изгубихме„.

Източник - Фейсбук