АКЦЕНТ

25 ноември 2023

На 25 ноември Православната църква чества деня на Свети Климент Охридски. Климент Охридски е създател на кирилицата, както и на пространните жития на Кирил и Методий. Софийският университет е наречен на неговото име при основаването си през 1888 г.