КНИГИ
ФАШИЗМЪТ, НЕОФАШИЗМЪТ И
НАШЕТО ВРЕМЕ

06 януари 2024

Сборник материали от национална научна конференция, който можете да изтеглите от тук.

Живеем във време на засилване на глобалното геополитическо противопоставяне, което за съжаление намира отражение в два интензивни въоръжени конфликта в близост до границите на България. Но те са само върха на айсберга на далеч по-дълбоки процеси, свързани с промени в демографията и интензивни миграционни движения в глобален мащаб.
Не е задължително човек да е марксист, за да забележи очевидните икономически корени на днешните проблеми и да направи връзката между тях и засилващата се безконтролна власт на едрия капитал. Глобализацията и рухването на Източния социалистически блок след 1989 година бяха използвани за реабилитация на капитализма в неговите най-диви измерения.

Ние сякаш се върнахме с цял един цял век назад, дори във времената, когато Ленин определя империализма като последен стадий в капиталистическото развитие. Повече от очевидно е, че тази среда е идеална за развитие на фашистки идеи и движения. Подемът на крайната десница, особено в Западна Европа, но и не само там през последните десетилетия е видим за всички. Без да имам претенциите да правя глобални анализи съм категорично убеден, че фашизмът е логично следствие на всеки икономически либерализъм, на всяко задълбочаване на социалното неравенство, което поражда антагонизми и омраза в обществото.

В тези условия дебатът за фашизма и неофашизма в нашето време е, бих казал, даже задължителен. Но в съвременните условия има и друга важна причина, която поражда нуждата да се говори за фашизма, да се говори за реалните проблеми и опасности, да се говори истината.
Преди 30 години нас ни залъгваха освен с всичко друго и с идеите за демокрация и свобода на словото, а без свобода на словото демокрацията е невъзможна. Но, макар и не съвсем открито, макар и с други инструменти, макар и невидимо, либералната цензура, както я нарича някога Маркс, прави нашето общество все по-малко свободно, все повече свободата на словото е обект на покупко-продажба и такава свобода има само все по-малкия кръг свръхбогати хора, които и в България предявяват претенции открито да управляват държавата.

Под маската на „политическа коректност“ на нас постепенно ни се налага един бих го нарекъл „либерален тоталитаризъм“, в който ние уж сме формално свободни, но ни се предлага избор измежду различни лоши решения за наша сметка и постоянно ни се натяква, че няма друга алтернатива.
Както е казал един друг класик, в тези условия да се казва истината е революционно действие.

Убеден съм, че тази конференция ще е именно такова действие, че тук ще се кажат много истини за фашизма и неофашизма, за заплахите в света, в който живеем.
Научният интелектуален и аналитичен капацитет, който е събран тук, ме прави оптимист не само за днешния форум, но и за бъдещето на антифашисткото движение, на България и на света.
На добър час!

Евгений Белий

Източник - ФАШИЗМЪТ, НЕОФАШИЗМЪТ И НАШЕТО ВРЕМЕ