АНАЛИЗИ > КОМЕНТАРИ
Ако не сме в науката с руснаците, защо не сме партньори с американците, нашите „нови братя“?

доц. д-р Нинел Кьосева - 09 януари 2024
Източник БНР

На какво се ядосвам от вчера. Ще споделя, за да се ядосате и вие, защото трябва да ни е яд и ядът ни да премине в непоносимост.

Вчера успешно излетя (с проблем в ориентацията, но излетя) първата американска ракета без руски двигатели. И що да видя – унгарско участие в нея! А българско – не и йок, (както се казва на български език).

Ако не сме в науката с руснаците, защо наистина, аджеба (пак на български) не сме партньори с американците, нашите нови братя? България има 54 университета! България има БАН с около 40 института! И какво правят те сега?

Да припомня от известното: Космическата история на България, започнала през 1964.

1. Нашата страна е третата след Русия и САЩ, която произвежда готова храна за космическите екипажи.

2. България е шестата държава, изпратила в орбита двама свои космонавти.

3. В стъпването на човек на Луната също има българско участие. Зад този триумф стоят уникални реактивни двигатели, дело на български учени. Те осигуряват плавното кацане на лунния модул „Орел“ и обратното връщане на американските астронавти от мисията „Аполо” на космическия им кораб.

4. Едно от най-значимите постижения на българските космически технологии са двата изкуствени спътника на Земята, изведени в орбита с българска научна апаратура за измерване на физическите параметри. Дори на летящия по същото време американски „Дайнамик експлорър“ няма толкова модерна апаратура.

5. Четири български космически прибора бяха монтирани на Международната космическа станция. Апаратурата е създадена от БАН в сътрудничество с международен екип от седем държави.

6. Българските учени участват и в „експедициите“ до Марс.

7. В междупланетната станция „Фобос-Грунт“ е включена и българска апаратура за измерване на радиацията около марсианското пространство.​

8. На научния космически спътник „Бион-М“ са монтирани четири български датчика за следене на слънчевата радиация. Данните имат важно значение за бъдещи полети до Червената планета.

Последните ни “космически участия са от… 2011 … С което явно е приключило работещото реално космическо поколение учени и изследователи в България. Тези данни взех от сайта на Кристиян Горинов, ученик от Седми клас! От Седми клас!

Децата ни били глупави, защото не решавали тестовете на PISA…така ли? Не, не само не са глупави, но доказват, че носят ген на гении. Ако човек се разрови по-дълбоко, разбира, че просто нямат environment for development – казано на български език, просто нямат условия за развитие. Ако имаха условия за развитие в университетите и БАН, нямаше да бягат през девет земи в десета, а щяха да работят и творят в България! Щяха да продължат мечтата ни за изследване на Космоса, както са го правели предходниците им.

Някой знае ли Кристиян Горинов, ученик от Седми клас? Не! Знаят се, промотират се Чефо, Яката дупара, Издислав и такива като Джасим. А Джасим учи децата ни. Това е “средата”, която им се предоставя за развитие. Джасната по яката дупара.

Има един документ drafted and signed in 1988 or in 2020- Magna Charta Universitatum, който дефинира принципите на съвременното университетско образование. Подписали са го университети от цял свят, вкл. Африка! Познайте колко са го подписали от от България. Четири от 54! СУ, УНСС, Русенския “Ангел Кънчев” и Варненския свободен “Черноризец Храбър”. От Македония са Пет!

И какво пише там за принципите на университетите? „The first principle is independence: research and teaching must be intellectually and morally independent of all political influence and economic interests. The second is that teaching and research should be inseparable, with students engaged in the search for knowledge and greater understanding. The third principle identified the university as a site for free enquiry anddebate, distinguished by its openness to dialogue and rejection of intolerance.” (Първият принцип е независимостта: научните изследвания и преподаването трябва да бъдат интелектуално и морално независими от всякакви политически влияния и икономически интереси. Вторият принцип е, че преподаването и научните изследвания трябва да бъдат неразделни, като студентите са ангажирани в търсенето на знания и по-добро разбиране. Третият принцип определя университета като място за свободни изследвания и дебати, отличаващо се с отвореност към диалога и отхвърляне на нетолерантността.)

Е, спазват ли нашите университети и БАН, която също има преподавателски функции, тези принципи, които са световно приетите условия за развитите на наука и нейното възпроизвеждане в обучението на новите поколения, или не? Значи не подписваме принципите.

Вкарваме в образованието политиката, бизнес интересите, зависимостите, двойните стандарти, джасимоподобието, а “културата” е закрита от Яката дупара, и получаваме резултатът на военната стратегия на “изгорената наука” или с други думи “изгорената земя”.

Това е България в наука и образование вече, в нови технологии и култура – изгорената земя. Космос ли?

Плюйте по Левски, кълнете потурите (въпреки че в Magna Charta Universitatum е казано, че университетите “recognised that universities upholding these principles could take many forms under the combined influence of culture, geography and history” (университетите, които спазват тези принципи, могат да приемат различни форми под комбинираното влияние на културата, географията и историята), изтрийте си историята напук на хартата на университетите, изтрийте си учените, унижавайте ги, съсипете всички приети и доказани условия за развитие, гледайте убогите “експерти”, които ви прожектират мисирестите телевизии и кълвете на тях, а, и друсайте дупара, мили деца. Алтернативата е емиграцията – тя е добрата алтернатива. Включително Африка.

Източник - Фейсбук