АНАЛИЗИ > СТАТИИ
Русия преминава към прогресивно данъчно облагане

Лента.ру - 30 май 2024

Министерството на финансите на Русия внесе за разглеждане на правителството пакет от изменения за подобряване на данъчната система. В страната се очакват сериозни промени в данъчната система. Те искат да въведат прогресивна скала за облагане на доходите на руснаците. Колкото по-високи са доходите – толкова по-високи ще бъдат данъците. Данъкът върху печалбата за бизнеса също ще се увеличи. Властите са уверени, че новата система ще бъде по-справедлива и ще бъде в полза на гражданите: получените средства ще бъдат изразходвани за социални нужди и мащабни национални проекти.

Предполага се, че новата скала на данъка върху доходите на физическите лица в Русия ще изглежда по следния начин:

за тези, които печелят от 2,4 до 5 милиона рубли годишно – 15%;
за доходи от 5 до 20 милиона рубли – 18 %;
за доходи от 20 до 50 млн. рубли – 20 %;
за доходи над 50 милиона рубли – 22%.
Парите ще бъдат използвани за социално-икономическо развитие – включително за финансиране на новите национални проекти, обявени от президента: „Семейство“, „Младеж и деца“, „Дълъг и активен живот“, „Персонал“. Освен това правителството ще увеличи инвестициите в инфраструктурата, жилищното и пътното строителство, както и ще увеличи финансирането на мерките за подкрепа на бизнеса, развитието на наукоемки производства и високи технологии.

Средствата ще се използват и за разработване на проекти за технологичен суверенитет (производство на самолети, кораби, металорежещи машини, микроелектроника, лекарства, икономика на данните и т.н.). Всички тези инвестиции в крайна сметка ще се върнат на обществото ни чрез повишаване на икономическото благосъстояние, но вече – на всички граждани, се посочва в материалите на Министерството на финансите.

Повечето руснаци няма да бъдат засегнати от промените в данъците
Министерството на финансите подчертава, че преобладаващата част от гражданите няма да бъдат засегнати от данъчните промени. От 64 млн. работещи прогресивното данъчно облагане ще засегне само 2 млн. души (с доходи над 2,4 млн. рубли годишно или 200 хил. рубли месечно), което е 3,2 % от работещото население на страната.

За работещите с доходи под 200 хил. рубли ставката на данъка върху доходите на физическите лица ще се запази на сегашното ниво от 13%.

Освен това увеличението няма да се отрази на участниците в СВО: за тях всичко ще остане същото.

„Огромното мнозинство от гражданите не би трябвало да бъде засегнато от промяната в данъчните ставки. В същото време семействата с две или повече деца и с ниски доходи следва да се възползват от тази промяна“ – заяви Антон Силуанов, ръководителят на руското Министерство на финансите.

От това ще се възползват семействата с деца и хората с ниски доходи. В обръщението си президентът Владимир Путин заяви, че формирането на справедлива данъчна система трябва да включва допълнителни мерки в подкрепа на семействата с деца, които имат ниски доходи. Предложенията на Министерството на финансите имат за цел да подкрепят такива хора.

Така например ще бъде предвидено данъчно облекчение за родители с две или повече деца, чийто среден доход на член от семейството не надвишава 1,5 пъти месечния жизнен минимум. Така че на практика за такива семейства данъкът върху доходите на физическите лица ще бъде равен на 6 %. По оценки на Министерството на финансите около половината от всички семейства с две или повече деца ще могат да получат такъв данъчен „кешбек“.

Според Силуанов увеличението на данъка върху доходите на физическите лица ще позволи на властите да получат допълнителни средства, които могат да бъдат използвани за финансиране на важни държавни задачи. Той обясни увеличението на данъка с необходимостта от повишаване на пенсиите и социалните плащания, разширяване на капиталовата програма за майчинство, развитие на инфраструктурата и изпълнение на национални проекти. Министърът заяви, че благодарение на прогресивната скала властите ще могат да решат най-важните за обществото проблеми, а тези, които ще трябва да плащат повече данъци, ще видят за какво ще бъдат използвани парите.

„Приемането на предложените промени ще осигури стабилни и предвидими условия за гражданите, бизнеса и регионите през следващите шест години. И ще даде тласък на икономическото благосъстояние на страната“ – заяви Антон Силуанов.

От 2001 г. до 2021 г. в Русия действаше фиксирана ставка на данъка върху доходите на физическите лица в размер на 13%, независимо от размера на дохода. А от януари 2021 г. данъчната ставка за физическите лица се повиши на 15 процента. Това засегна лицата, чиито годишни доходи надхвърлят 5 милиона рубли.

Освен това повишеният данък не е върху целия размер на дохода, а само върху частта от него, която надвишава установения лимит.

Тоест, ако руснак е спечелил 7 милиона рубли за годината, то от 5 милиона той плаща данък със ставка 13 процента, а от 2 милиона над установения праг – вече 15 процента. Повишен данък върху доходите на физическите лица се плаща върху всеки деклариран доход – не само върху заплатите, но и например върху дивидентите, надвишаващи 5 милиона рубли годишно. В същото време еднократните доходи, по-специално от продажба на имущество, са освободени от повишено облагане.

Парите от свръхдоходите постъпват във федералния бюджет и след това се насочват към фонда „Кръг на доброто“ за лечение на деца с тежки и редки заболявания. Тези средства се използват за заплащане на лекарства, медицинско оборудване, рехабилитационни уреди, високотехнологични операции и други. През 2023 г. благодарение на увеличената ставка са получени 159,5 млрд. рубли – със седем процента повече, отколкото през 2022 г. През 2024 г. властите прогнозират приходи в размер на 176 млрд. рубли.

Между другото, официалната статистика показва, че мнозинството руснаци (67%) смятат, че плоската ставка на данъка върху доходите на физическите лица от 13% е несправедлива. Според гражданите размерът на данъчните отчисления към бюджета трябва да зависи от нивото на доходите. В същото време повече от половината от анкетираните биха искали да плащат по-малко данъци – 27% заявяват, че по-ниската ставка би им помогнала да управляват по-добре парите си, а 33% са готови на по-ниско качество и достъпност до обществените услуги в името на намаляване на данъците.

Данъчните промени ще засегнат и руския бизнес
За развитието на малкия и средния бизнес се предлага да се увеличи прагът на „опростения данък“ за доходите до 450 млн. рубли и за дълготрайните активи до 300 млн. рубли.

Прогресивното данъчно облагане е един от основните инструменти за провеждане на прогресивни политики, насочени към намаляване на неравенствата в обществото, увеличаване на публичните блага и общественото благосъстояние. Прогресивният данък е вид данък, при който данъчната ставка расте заедно с данъчната основа. Такъв е данъкът върху доходите на физическите лица в България до края на 2007-ма година.

Източник - Лента.ру