Автори

Людмил Георгиев

Людмил Георгиев е роден на 23 юли 1960 г. в гр. Трън, Пернишка област. През 1985 г. завършва СУ „Св. Климент Охридски“ с първа специалност психология и втора специалност философия. От 1988 г. е редовен асистент в СУ. През 1990 г. става доктор по социология, а през 1999 г. – доктор на психологическите науки. От 2000 г. е професор по социална, етническа и политическа психология в „Алма матер“. Освен по тези дисциплини, чете лекции и по психология на религиите и екзистенциална психология в СУ. Автор е на десетки и стотици научни и публицистични студии и статии. Публикувал е осем книги, сред които „Балканите и новия световен ред“ /2000/ и трилогията, посветена на предложената от проф. Людмил Георгиев нова психологическа парадигма, а именно „Критика на етнонационалния рационализъм“ /1999, 2013/, „Критика на политическия рационализъм“ /2000, 2013/ и „Критика на историческия рационализъм“ /2013/. В обобщен вид неговата концепция за Критическата психология, която е основана върху критическата философия на Имануел Кант и по същество е реплика на традиционната западна психология, е представена в книгата му „Критическата психология на политиката и историята“ /2014/. Тази книга е преведена и публикувана в Русия – „Критическая психология политики и истории“, Изд. Российский Институт Стратегических Исследований, Москва, 2017 г.

През 2017 г. заедно със свои защитили докторанти и настоящи, на които предстои защита, и с негови последователи, издава книгата „Творческите предизвикателства на Критическата психология“ /Университетско издателство „Св. Климент Охридски“/. По същество тази книга представлява появата на Българската школа на Критическата психология, чиито основател е проф. Людмил Георгиев.

Проф. Людмил Георгиев е директор на Магистърска програма „Социална и юридическа психология“ и ръководител на катедра „Социална, трудова и педагогическа психология“ към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

 


Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 20480 bytes) in /home/tracerou/24may.trace-route.eu/wp-includes/meta.php on line 1194