Делото „РИКО“ прекратено ли е? Или това са слухове?