От война към война. 75 години от 9 май 1945 г. (видео)