Проф. Искра Баева за повратния ХХ конгрес на КПСС от 1956 г.