Автори

Бончо Асенов

Бончо Асенов е роден през 1946 г. в Перник. Завършил е тригодишен курс във Висшата специална школа на МВР и право в СУ „Св. Климент Охридски“. От 1970 до 1992 г. работи в Шесто управление на Държавна сигурност и като преподавател по специални дисциплини във Висшия институт на МВР. През 1996 – 1997 г. е експерт в Дирекция „Вероизповедания“ при Министерския съвет. От 1998 до 2016 г. е преподавател във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Чел е лекции в Нов български университет, а последните години – в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Доктор по философия, доктор на науките, професор.

Автор е на 28 научни, научно-популярни и документални книги по проблеми на религията, национализма и защитата на националната сигурност, на две краеведчески книги и на шест сборника с разкази.