Автори

Иван Кацарски

Иван Кацарски е професор, доктор на философските науки. Роботи в Българска академия на науките. Автор е на 6 самостоятелни монографии, други монографии в съавторство и над сто студии и статии. Основни области на неговите изследвания са: социална антропология, социални теории, теория на преходите, генезис и съвременно състояние на капитализма, съвременни проблеми на българското общество.

COVID-19: живот, смърт, власт05 май 2020І Срещата със смъртта ни изправя пред въпрос, който всекидневието е изтиквало на заден план в нашето съзнание – въпросът за ценността и смисъла на живота. Този въпрос е централен за всички мъдреци от миналите епохи и за немалко интелектуалци от нашата. В съвременните „развити“ общества обаче преобладава схващането и…
Кризата с коронавируса и „студеният резерв“ на здравната…09 април 2020За „студен резерв“ говорят енергетиците. Това са мощности, които избрани топлоцентрали поддържат в готовност за включване в периоди на най-голямо натоварване на енергийната система на страната. За тази своя „готовност“, но без реално да заработят, собствениците на тези топлоцентрали получават десетки милиони от държавата. Трябва ли да се учудваме, че…
Булгар – и по вяра няма равен!03 април 2020На път сме отново да удивим света. Вече не със своето балканско юначество и не с най-мъдро ръководство на държавата, а с подвизи във вярата. Та кога друг път, ако не сега, когато светът е погълнат от ужаса на пандемията? И тези, които смятахме за фанатици, готови да дадат живота…