Автори

Димитър Панайотов

Доц. д-р Димитър Панайотов е преподавател в департамент „Администрация и управление“, НБУ. Председател на Общността „Бизнес администрация“, ръководител на секция – основава, развива и утвърждава първите магистърски и докторски програми по тази специалност у нас. Автор и съставител на 12 тома колективни издания, изследващи и прилагащи интердисциплинарни подходи в областите: психология – управление – лидерство – организационно поведение – бизнес и икономика. Водещи към „отворени“ парадигми за научен анализ, методология (и методики) за хармонично и позитивно развитие. Неговата монография „Новите парадигми за човешко развитие“ има четири издания. Главен редактор на поредицата „Лидерство, общество, стратегически визии“ и нейното първо издание „Българската мечта – позитивната концепция“ (2020).

Българската мечта, националната идентичност и позитивната концепция за…02 февруари 2021Разговор на проф. Боян Дуранкев с доц. Димитър Панайотов БД: Как се стигна до тази идея за „българската мечта“ в период, който не е много-много за мечти? „Българска мечта – позитивната концепция“ поставя началото на поредица „Лидерство, общество, стратегически визии, даващо възможност за разгръщане на една нова методология на разбирането:…