СЪБИТИЯ > Предстоящо
20 април 2018 г. Среща на външното бюро на  GUE / NGL  в София (България)

18 април 2018

София Хотел Балкан, пл. „Света Неделя“ 5, София, заседателна зала Royal III

09.00 ч. – 09.15 ч. – Откриване на срещата
Патрик льо Ярик (Patrick Le Hyaric) – заместник-председател на Конфедеративна група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица (GUE / NGL ) в Европейския парламент
Костадинка Кунева – член на Европейския парламент

09.15 ч. – 10.45 ч. Икономически и социални дисбаланси и неравенства в ЕС. Положението в България.
Модератор: Paloma Lopez Bermejo – член на Европейския парламент от GUE / NGL

Маргарита Милева – Европейска левица
Любен Томов – Конфедерация на независимите синдикати (КНСБ)
Лидия Чорбанова – Експерт по здравна и социална политика
Гости и принос на членовете на ЕП

Вашият коментар