СЪБИТИЯ > Предстоящо
„Маркс – мислителят на миналото, настоящето и бъдещето” –  научно-теоретична конференция, посветена на 200 г. от рождението на Карл Маркс

03 май 2018

Дата: 4.V.2018 г. – петък
Място: Руски културно-информационен център, ул. „Шипка” № 34, ет. 3, зала 305

Организатор: Център за исторически и политологически изследвания

 

ПРОГРАМА

9.45 ч.: регистрация на участниците

10.00 ч.: Откриване на форума

10.30-11.00 ч. Основен доклад. Чл.-кор. проф. Васил Проданов: Маркс, етапи на капитализма, марксизмите и лявото

11.00-11.15 ч. Проф. д-р Боян Дуранкев: Маркс за ХХІ век

11.15-11.30 ч. Проф. дфн Нако Стефанов: Относно творческото развитие на марксизма – вчера, днес и утре

11.30-11.45 ч.  Проф. дфн Минчо Минчев: Вечният Маркс – рожба на своето време

11.45-12.00 ч. Проф. дфн, дпн Петко Ганчев: Единната диалектико и историко-материалистическа философия на марксизма – ядро на единната политико-икономическа и политическа доктрина на марксизма (Основни положения)

12.00-12.15 ч. Проф. дин Таня Хубенова: Идейното наследство на К. Маркс в контекста на съвременните концепции за неравенството и икономическата глобализация

12.15-12.30 ч. Проф.дин Начко Радев: Карл Маркс за ролята на социалното време и труда за развитие на обществото

12.30-12.45 ч. Проф. дсн Георги Найденов: Използване на термините „ценност” и „стойност” в руската икономическа литература преди, по време и след „перестройката”

12.45-13.00 ч. Проф. дпн Захари Захариев: Маркс и идеите за „гражданско общество”

13.00-13.15 ч.  Доц. д-р Янаки Стоилов: Карл Маркс за правото и правата

 

13.15-14.00: Обедна почивка

 

14.00-14.15 ч. Чл.-кор. проф. Любен Димитров: Марксовият хуманистичен възпитателен идеал

14.15-14.30 ч. Проф. дфн Орлин Загоров: Идейните послания на Карл Маркс

14.30-14.45 ч. Проф. дфн Васил Момов: Карл Маркс и хуманизиращата социализация

14.45-15.00 ч. Проф. д-р Хараламби Паницидис: Суровината и готовият продукт

15.00-15.15 ч. Доц. д-р Петя Пачкова: Марксистката наука и комунистическата идеология

15.15-15.30 ч.  Проф. дсн Таня Неделчева: Преодоляване на Сталиновия марксизъм в българското обществознание (на примера на социологията през 60-те години)

15.30-15.45 ч. Мирослав Попов: Марксистката държава

15.45-16.00 ч. Доц. д-р Димитър Генчев: Маркс в генезиса на българския социализъм

16.00-16.15 ч. Гл. ас. Александър Димитров: Въоръжената революция/метежът като политическа концепция в съвременните развити общества

16.15-16.30 ч. Докторант Владимир Трифонов: Карл Маркс и неизпълнената мисия на пролетариата

16.30-16.45 ч. Гл. ас. д-р Димитър Ганов: Хегел и Маркс: субстанцията като субект

16.45-17.00 ч. Проф. дсн Максим Мизов: Марксовият всеобщ интелект и разстрелът му в годините на псевдодемократичния преход

 

17.00-17.15 ч. Обобщение и закриване на форума

Вашият коментар