Автори

Боряна Гагова

БОРЯНА ГАГОВА е родена в гр. София през 1948 г. Завършва Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1972 г., а  през 1979 г. защитава в него дисертация на тема „Органи за управление на народното стопанство“. От 1979 г. до 1982 г. работи като Главен специалист по правните въпроси в Националния дворец на културата. В периода 1984 –1987 работи в КТСД по проблемите на  подготовката на висшите административни кадри.

От 1987 г. до 2008 г. е преподавател  в Юридическия факултет на СУ Св. „Кл. Охридски“ по Административно право и административен процес. Изнася самостоятелно  курса по дисциплината „Управление на националното стопанство“ до закриването ѝ. Доцент по административно право от Варненския икономически университет.

Научните ѝ публикации са в областта на административното право и административните актове, държавното управление на икономиката, управленската подготовка на  администрацията, създаването на нов тип избирателна система, както и на системното мислене и приложение на науката „Системософия“  в стратегическото прогнозиране и взимането на оптимални държавнически решения.

Има журналистически публикации на значими за гражданското общество теми.


Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 20480 bytes) in /home/tracerou/24may.trace-route.eu/wp-includes/meta.php on line 1194