Автори

Боряна Гагова

БОРЯНА ГАГОВА е родена в гр. София през 1948 г. Завършва Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1972 г., а  през 1979 г. защитава в него дисертация на тема „Органи за управление на народното стопанство“. От 1979 г. до 1982 г. работи като Главен специалист по правните въпроси в Националния дворец на културата. В периода 1984 –1987 работи в КТСД по проблемите на  подготовката на висшите административни кадри.

От 1987 г. до 2008 г. е преподавател  в Юридическия факултет на СУ Св. „Кл. Охридски“ по Административно право и административен процес. Изнася самостоятелно  курса по дисциплината „Управление на националното стопанство“ до закриването ѝ. Доцент по административно право от Варненския икономически университет.

Научните ѝ публикации са в областта на административното право и административните актове, държавното управление на икономиката, управленската подготовка на  администрацията, създаването на нов тип избирателна система, както и на системното мислене и приложение на науката „Системософия“  в стратегическото прогнозиране и взимането на оптимални държавнически решения.

Има журналистически публикации на значими за гражданското общество теми.

Де сме ний - в Източния запад, в…08 юли 2022А къде са Източните Балкани? Анкара и Москва от Изток, Брюксел, Вашингтон и Лондон от Запад – дърпат ни в различни посоки и аха, аха да ни разкъсат. А ние мижим и не искаме да си отворим очите, за не да видим истината, защото знаем, че е неприятна. Пасивен, примиренчески…
Сакралната саможертва на Христо Ботев и неизпълнените задължения…04 юни 2022Пълен сборник на творчеството на Христо Ботев. Предстои духовна революция - как ще я посрещнем като народ и личности? Неблагодарните народи, рано или късно си получават заслуженото и отново загубват свободата си и самоличността си Духовната революция на българския народ, превръщаща го постепенно от подчинен слуга с робска психика в…
ОТГОВОРНОСТТА Е НА НАРОДА БЪЛГАРСКИ29 юни 2021Калпав народ ли е българският? Достатъчно интелигентен и прорицателен ли е?  Достойни ли са днешните българи за саможертвата на своите предци? Народ, който доброволно предоставя територията си на чужда армия – заслужава  ли свободата си!  Що за мъдър народ е този, който не може да схване историческата критичност на времето,…
Системософията на управлението – ключ към контрола на…09 май 2021Дошло е времето е за възкръсване от научното небитие на системната теория, системната философия (Системософия) и науката СИСТЕМОСОФИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО. За специалистите отдавна е ясно, че именно системното научно направление е с най-голям полезен принос както за античното, така и за съвременното развитие на естествените науки и на практическото управление на човешките…
ЩО Е ТО - ШИРОКОФОРМАТНО ЕКСПЕРТНО ПРАВИТЕЛСТВО18 април 2021Смяната на модела на обществено управление, както в България, така и по целия свят става все по-актуална и наложителна, защото досегашният модел на управление чрез партии и НПО-та  вече е видимо неприложим при новите условия, а и нежелан от гражданите. Невъзможността да се сформира добре работещо правителство става преобладаващо явление…
ИЗБОРИ БЕЗ ИЗБОР В УСЛОВИЯТА НА ХИБРИДНА ПАНДЕМИЯ…31 март 2021Предстоят преходни избори, бележещи края на една политическа епоха и слагащи началото на нова. Сполай да е по-добра! Време е за нов обществен договор, който да отприщи националната енергия и да осигури самочувствие на участниците в него, само че за сега никой нито го предлага, нито говори по този въпрос.…
Какво правителство ни е нужно напролет - експертно,…22 август 2020„КАКВО ПРАВИТЕЛСТВО НИ Е НУЖНО И С КАКВА ПРОГРАМА“ – преди около тридесет години това бе заглавието на темата за контролна работа на студентите от трети курс на Юридически факултет в СУ „Св. Кл. Охридски“, изучаващи дисциплината „Управление на националното стопанство“ с 60 часа лекции и 30 часа упражнения.  Поставих…
24 май е истинският ни национален празник             23 май 2020    „Върви народе възродени“  е съкровеният ни  национален   химн В историята на азбуката, наречена Кирилица, има твърде много бели петна и противоречия, поради което тя прилича повече на  легенда, отколкото на  документално доказана история. Мнозина дори я възприемат  като божествен космически дар за пишещите на нея народи. От кого е…