СЪБИТИЯ > Предстоящо

24 юни 2022

КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН?

27 юни 2022 г., понеделник,

от 10:00 до 12:30 ч.

„София Хотел Балкан”

09:30 Регистрация на участниците
10:00 Откриване Жак ПАПАРО, директор за България, Фондация „Фридрих Еберт”
Въвеждащо изказване Георги ПЪРВАНОВ, президент на Република България (2002-2012)
10:30 Любомир КЮЧУКОВ,  директор на ИИМО  
Геополитика в един „счупен“ свят: как ще се подредят парчетата?  

10:45 Ивайло КАЛФИН, изпълнителен директор на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд
Икономика на конфронтацията: възможна ли е в един глобален свят?  

11:00 Доц. Елизабет ЙОНЕВА, зам.-декан на факултет „Международна икономика и политика“, УНСС
Енергийната сигурност на ръба на конфликта: ще издържи ли конструкцията на международните отношения?

11:15 Петър ВИТАНОВ, ръководител на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент
Екологична и продоволствена сигурност: колко удара още може да поеме светът?

Модератор: Проф. Искра БАЕВА, преподавател в СУ „Климент Охридски“
11:30 Дискусия
12: 30 Край на конференцията
Трябва ли човечеството задължително да преминава през апокалипсиса на войната  преди да постигне катарзиса на мира? Този въпрос звучи все по-актуално след началото на войната в Украйна. Независимо кога и как ще приключи, тази война потвърди – и се вписа – в достатъчно видими процеси на дълбоки промени в международните отношения след края на студената война.  
Войната се върна не само като факт, но и като начин на мислене, като допустим, легитимен инструмент за разрешаване на междудържавни спорове. А мирът изчезна от дневния ред не просто като цел, а дори и като понятие. Следвоенният световен ред, основан на международни институции и международно право, ерозира. Но това, което изкристализира на негово място не са нови институции и нови правни норми, а свят, доминиран от конфронтацията и милитаризацията.

В условията на ескалиращо разделениеи противопоставяне, на буквално разкъсване на политическата и икономическа тъкан на света, ничия сигурност не може да бъде гарантирана. Като рисковете вече са всеобхватни: за енергийната, комуникационна, информационна, продоволствена, киберсигурност. А световната икономика е доминирана от рестрикции, санкции, контрасанкции.

Какъв е изходът от спиралата на конфронтацията и възможно ли е ново разведряване? Как може да се възстанови поне минималната степен на доверие между държавите, което да позволи търсенето на взаимно приемливи и договорени решения на конфликтите? И как България трябва да защити своите интереси в тази ситуация?

Това са въпросите, на които ще търси отговор дискусията по време на конференцията.          

Очакваме потвърждение за участие на адрес kalina.drenska@fes.de или lyubomir@kyuchukov.com