АКЦЕНТ
Трети март – Денят на Освобождението на България

02 март 2023

На 3 март 1878 година в градчето Сан Стефано, днешен Йешилкьой, предградие на Истанбул, е подписан мирен договор между Русия и Османската империя. С него се слага край на Руско-турската освободителна война /1877-1878 г./ и се създава отново българската държава след близо 500-годишно османско владичество. „Освобождаването на нашите земи се дължи на тази война, независимо от противниците на Русия, която в този момент изпълнява една велика европейска мисия – еманципацията на един християнски и славянски народ, който получава собствена държавност. Тази война е осъществена с желанието и патоса на руския император Александър II. Той поставя на молещото писмо на нашия екзарх Антим I да помогне на българите резолюция: „Освободить Болгарии“! Да се освободи България! Ние заслужаваме този празник, а тези, които бъркат понятието благодарност с понятието раболепие, не го заслужават“ (проф. андрей Пантев).